Mums ir daudz vairāk iemeslu būt priecīgiem nekā bēdīgiem, jo mēs ticam uz Dievu, kurš ir teicis: "Es dzīvoju, un jums būs dzīvot!"
/Mārtiņš Luters/
Kontakti
Dievkalpojumi baznicā:

Svētdienās plkst. 12:00, Trešdienās plkst.18:00
Rīgas iela 49/1
(mēneša trešajā svētdienā ģimeņu dievkalpojums un sadraudzība)

Baznīca atvērta: otrdienās, trešdienās un piektdienās
plkst. 17.00 - 19.00 ( privātbiktij, sarunai ar mācītāju,
Bībeles lasījumiem no pults, lūgšanām un pārdomām klusumā)

Otrdienās trešdienās un piektdienās notiek dienas lūgšanas (Sixt) plkst 17.00 & Vakara lugšanas ( Vesperes ) plkst 18:30.

Mācītājs Guntars Žīgurs. Tel. 26133752;
epasts: [email protected]

Pieņemšana pie mācītāja iepriekš zvanot uz tel.26133752 un vienojoties par tikšanās laiku.

www.salaspilsbaznica.lv
e-pasts: [email protected]
Ziedojumi un projekti
2016.gada 17.decembrī Salaspilī viesojās “Zīļuka” bērni. publikācija Salaspils Vēstīs http://www.salaspils.lv/kultura/kultura-aktualitates/ka-salaspili-viesojas-ziluka-berni   Tezē lūgšanu vakars Šogad 14.maijā , tieši  pirms Vasarsvētkiem Salaspils ev. Lut. draudzē notika nu jau otrais Tezē  lūgšanu vakars.  Tezē lūgšanas vakarā, piedaloties draudzes mācītājam Krišjānim Bullem   tika  lasīti Svētie...
„Uzcel gaismu!” ir projekta nosaukums, kas gādā un rūpējās, lai Salaspils atkal ieraudzītu luterāņu baznīcu. Lai pienāktu brīdis, kas apliecina cilvēka ceļa sākumu pie Dieva. Lai pilsētā būtu vieta, kas runā par būtisko. Uzcelt gaismu nozīmē...
Drīzumā sadaļa tiks papildināta!
Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca