Mums ir daudz vairāk iemeslu būt priecīgiem nekā bēdīgiem, jo mēs ticam uz Dievu, kurš ir teicis: "Es dzīvoju, un jums būs dzīvot!"
/Mārtiņš Luters/
Kontakti
Dievkalpojumi baznicā:

Svētdienās plkst. 10:00,
Rīgas iela 49/1
(mēneša trešajā svētdienā sadraudzība)

Svētdienas skoliņa un iesvētes mācība atsāksies oktobra mēnesī.

Pieņemšana pie mācītāja iepriekš vienojoties par tikšanās laiku.

Mobīlais tālrunis: +371 26785896

www.salaspilsbaznica.lv
e-pasts: [email protected]
Īstenotie projekti

2016.gada 17.decembrī Salaspilī viesojās “Zīļuka” bērni.

publikācija Salaspils Vēstīs http://www.salaspils.lv/kultura/kultura-aktualitates/ka-salaspili-viesojas-ziluka-berni

 

Tezē lūgšanu vakars

Šogad 14.maijā , tieši  pirms Vasarsvētkiem Salaspils ev. Lut. draudzē notika nu jau otrais Tezē  lūgšanu vakars.  Tezē lūgšanas vakarā, piedaloties draudzes mācītājam Krišjānim Bullem   tika  lasīti Svētie Raksti ( Bībele ),  izdziedāti Dāvida psalmi, izdziedātas Tezē lūgšanas- dziesmas.  Šo brīnišķīgo iespēju baudīt klusumu, mūziku  un piedalīties Tezē lūgšanā mums noorganizēja Salaspils  draudzes mūziķes: Vija Vanaga, Liene Blumere un Katrīna Tolpežņikova. Viņas mūs  ievadīja un palīdzēja mums to piedzīvot.

Kā Tezē kopienas brāļi Emanuels un Vojteks saka: “Mūsu kopienā  ļoti svarīga  ir mīlestības pilna labsirdība.”  Tezē kopienas  mierpilnā  meditatīvā, klusā  lūgšana ir veids, ka cilvēkiem rast iespēju piedzīvot garīgo atmošanos. Tezē lūgšanas patiesībā ir izdziedamas dziesmas.  Daudzi jau tās  ir iepazinuši un tās dzied daudzās Eiropas vietās. Tezē dziesmas ir iztulkotas vairākās valodās ( anģļu, vācu, itāļu, latviešu un vēl dauzās citās valodās)   Tezē lūgšanas- dziesmas ir melodiskas, vienkāršas pēc savas būtības, vārdi tiek atkārtoti atkal un atkal un tas palīdz apjaust vārdu būtisko nozīmi ticības dzīvē. Šīs dziesmas palīdz atpūsties no liekvārdības un piedzīvot patiesu mieru un brīvību.

Kā ir iespējams sasniegt  klusumu un iekšējo mieru ? Dažreiz mēs it kā esam klusi, bet patiesībā mūsos norisinās  lieli strīdi un diskusijas, mūsu domas riņķo pa apli un mēs nespējam norimt. Kā rast iekšējo mieru? Mēs visi pēc tā ilgojamies! Pasaule piedāvā daudzas iespējas, mācības, metodes, veidus  kā   it kā rast iekšējo mieru un  ar to pieviļ daudzus cilvēkus. Kaut patiesībā gara nomierināšanai  ir nepieciešama  īpaša  veida vienkāršība. Tikai  paliekot  klusumā  mēs varam tā pa īstam piedzīvot  no Dieva  cilvēkiem dotās svētības. Un  tikai kristīgā baznīca ir spējīga cilvēkus  ievadīt kristīgājā mediācijā , kā arī  dalīties ar bagāto un uzskrāto pieredzi, kurai saknes  ir Visvarenajā Dievā. Tezē dziesmas un lūgšanas rada un veido dziļākas personīgas attiecības ar Dievu.

Piedzīvot klusumu nozīmē spēju uzticēt Dievam to, kas  ir pāri savām paša spējām un  nav sasniedzams  ar pašu spēkiem. Klusuma brīdis  ir atpūta, atelpa, kā tīrs ūdens mūsu garam un miesai. Kā tas mums cilvēkiem ir nepieciešams!

 

Salaspils draudze ir iemīļojusi šīs Tezē lūgšanas un ar prieku dalās ar piedzīvoto ar līdzcilvēkiem un salaspiliešiem.

 

Projekta nosaukums: “Cilvēks nedzīvo no maizes vien” 01.05.2016

Kopā ar Salaspils domes atbalstu realizēta draudzes iecere par virtuves labiekārtošanu. Projekta "Cilvēks nedzīvo no maizes vien" ietvaros tika labiekārota virtuve un 1.maija pēcpusdienā ar launaga gatavošanu un baudīšanu tika atklāta.

Turpmāk virtuve būs izmantojama gan draudzes locekļiem, gan viesiem sadraudzibas galda sagatavošanai un baudīšanai.

Paldies mūsu atbalstītājiem - Salaspils domei, SIA "Korte" un aktīvajiem draudzes locekļiem gan par materiālo, gan brīvā laika ieguldījumu.

 

 

Projekta nosaukums: “Staro Salaspils baznīca” 06.02.2016

Iemirdzējusies Salaspils Mārtiņa Lutera evaņģēliski luteriskā baznīca

Nesen ekspluatācijā nodota Salaspils evaņģēliski luteriskā baznīca, tagad tā pieejama visiem salaspiliešiem. Taču ziemas tumšajā laikā tā bijusi pavisam tumša un neapgaismota. Izceļot luteriskās baznīcas pieejamību Salaspils iedzīvotājiem, luterāņu baznīca iegādājusies un uzstādījusi ārējās apgaismes gaismekļus, kas baznīcu tagad darīs redzamāku un mājīgāku.

Iniciatīvu īstenojusi Salaspils evaņģēliski luteriskās baznīcas draudze, izmantojot novada pašvaldības kultūras projektos pieejamo finansējumu. Pašvaldība idejai par baznīcas ārējās fasādes izgaismošanu projekta ietvaros piešķīra 700 eiro. Par šo summu iegādāti seši āra prožektori, bet pārējie ar uzstādīšanu saistītie izdevumi kompensēti no luterāņu baznīcas draudzes un Uzņēmēju biedrības ziedojumiem.

Projekta veiksmīgā realizācija tika atzīmēta 6. janvārī- Zvaigznes dienā ar koncertu kultūras namā “Rīgava”. Luterāņu draudzes piederīgos un visus sanākušos novadniekus koncertakcijas “Ziemsvētku Roze” ietvaros priecēja Uģis Prauliņš, Lorija Vuda un Ivars Cinkus. Viņu izpildījumā varēja dzirdēt gan dziesmas no luteriskās baznīcas dziesmu grāmatas, gan dziesmas no viņu koncertrepertuāra. 

Pasākuma kulminācijā visi koncerta viesi kopīgi devās uz baznīcu, lai vērotu svinīgo Dievnama ārējās fasādes izgaismošanu. Tā bija iespēja draudzes locekļiem un citiem viesiem ne vien priecāties par izgaismoto baznīcu, bet arī, izstaigājot baznīcu, iepazīties ar Salaspils Mārtiņa Lutera evaņģēliski luteriskās baznīcas jaunajām, mājīgi siltajām telpām.

Projekta īstenošanā vislielāko paldies jāsaka Salaspils novada pašvaldībai par atbalstu, kā arī iedzīvotājiem, kas atrada iespēju apmeklēt baznīcu un koncertu un ziedoja Dievnama pabeigšanai un labiekārtošanai.


http://news.lv/Salaspils-Vestis/2016/02/05/iemirdzejusies-salaspils-martina-lutera-evangeliski-luteriska-baznica

Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca