Mums ir daudz vairāk iemeslu būt priecīgiem nekā bēdīgiem, jo mēs ticam uz Dievu, kurš ir teicis: "Es dzīvoju, un jums būs dzīvot!"
/Mārtiņš Luters/
Kontakti
Dievkalpojumi baznicā:

Svētdienās plkst. 10:00,
Rīgas iela 49/1
(mēneša trešajā svētdienā sadraudzība)

Svētdienas skoliņa un iesvētes mācība atsāksies oktobra mēnesī.

Pieņemšana pie mācītāja iepriekš vienojoties par tikšanās laiku.

Mobīlais tālrunis: +371 26785896

www.salaspilsbaznica.lv
e-pasts: [email protected]
Kalpošana

2016.gada decembrī Salaspilī viesojas “Zīļuks”

Īsi pirms Ziemassvētkiem mūsu draudze piepildījās kāds sapnis, precīzāk, daudzi sapnīši - mēs iepriecinājām bērnus, kas dažādu iemeslu dēļ nedzīvo savās ģimenēs, arī daži mūsu novada vecāki satikās ar saviem bērniem, bet paši guvām daudz pozitīvu emociju.

Pamudinājumu ziedošanai un kalpošanai mēs lasām Svētajos Rakstos un tas ir tā pasaulei nesaprotamā lieta, kas skaidri liecina ka esam Kristus sekotāji. Rūpes par bāreņiem ir īpaši svarīgas,  jo par to ir runāts vairākos desmitos pantu gan Vecajā, gan Jaunajā derībā. Piemēram, Jēkaba vēstulē 1.nod. 27.p. teikts "Tīra un nepatraipīta kalpošana Dieva un Tēva priekšā ir šāda apraudzīt bāreņus un atraitnes viņu nedienās un sargāt sevi no šīs pasaules nešķīstības."

 Lai nesavtīgi palīdzētu bāreņiem nav jāgaida labāki laiki, kad sapelnīsim vairāk, bet tas jādara jau tagad, un tik cik to spējam. Dievs redz un svēti mūsu sirds šķīstumu.

Mums veidojas draudzība ar ģimenes atbalsta centru “Zīļuks”, kas atrodas Ērgļu novada Sausnējas pagastā. Vasaras izskaņā šiem bērniem sagādājam apavus un citas skolai nepieciešamas lietas. Gada nogalei tuvojoties, atkal interesējāmies, kas bērniem nepieciešams un kādas dāvanas svētkos varētu viņiem sagādāt. Šoreiz centra vadītāja atbildēja, ka lielāku prieku sagādās brauciens uz kādu izrādi vai koncertu. Domāts – darīts!

Un tā, 17.decembrī bērni kopā ar audzinātājām ciemojās Salaspilī, un šajā dienā KN "Rīgava" apmeklēja muzikālo izrādi bērniem “Šokolādes pasaka”, pusdienoja mūsu baznīcas telpās un noslēgumā devās ekskursijā uz Botāniskā dārza oranžēriju. Nevarējām atturēties arī no dāvināšanas prieka. Devām līdz bērniem grāmatas, mūzikas ierakstus un kārumus.

Noteikti šī diena bija dāvana mums pašiem - draudzei – vairojot apziņu, ka kopā spējam paveikt vairāk un piepildīja sirdi ar došanas prieku.

Lai pasākums izdotos, bija vajadzīga gan nauda, gan brīvprātīgie. Draudzē tika vākti ziedojumi, un draudzes locekļi ar prieku iesaistījās pasākuma organizēšanā.

Sirsnīgi pateicamies katram, kas ziedoja savu laiku un naudu šī notikuma īstenošanai, un jo īpaši pateicamies:

Gunitai un Gatim Birģeļiem
Indrai un Andrim Šmitam
Daigai Veinbergai, Verai.....
Mārai un Aldim Krūmiņiem
Lienei Blumerei un Mikam Balodim
Katrīnai Tolpežņikovai

Sirsnīgi pateicamies par atbalstu arī Salaspils domes vadībai, Botāniskā dārza darbiniekiem un SIA “Četras pēdas” īpašniekiem, kā arī AS “Grindex”, kas piedāvāja nodot bērnu lietošanā lietotus datorus.

Kopā ir vieglāk iepriecināt mazās sirsniņas un lielāks gandarījums ziedojot.

Pateicībā,

 

Andris Reiters
Kristīna Šteina 

Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca