Mums ir daudz vairāk iemeslu būt priecīgiem nekā bēdīgiem, jo mēs ticam uz Dievu, kurš ir teicis: "Es dzīvoju, un jums būs dzīvot!"
/Mārtiņš Luters/
Kontakti
Dievkalpojumi baznīcā:
svētdienās plkst. 12:00
Rīgas ielā 49/1
(mēnešā trešajā svētdienā ģimeņu dievkalpojums un sadraudzība)

Katra mēneša 2. un 4. svētdienā Dievkalpojuma laikā notiek svētdienas skola (izņemot vasaras periodu)

Mācītājs Guntars Žīgurs. Tel. 26133752;
epasts: guntars.zigurs@gmail.com
Pieņemšana pie mācītāja svētdienās pēc dievkalpojuma, par tikšanos citā laikā lūgums iepriekš zvanīt uz tel.26133752 un vienoties personīgi ar mācītāju.

www.salaspilsbaznica.lv
e-pasts: draudzeskanceleja@gmail.com
Ziedojumi un projekti
2016.gada 17.decembrī Salaspilī viesojās “Zīļuka” bērni. publikācija Salaspils Vēstīs http://www.salaspils.lv/kultura/kultura-aktualitates/ka-salaspili-viesojas-ziluka-berni   Tezē lūgšanu vakars Šogad 14.maijā , tieši  pirms Vasarsvētkiem Salaspils ev. Lut. draudzē notika nu jau otrais Tezē  lūgšanu vakars.  Tezē lūgšanas vakarā, piedaloties draudzes mācītājam Krišjānim Bullem   tika  lasīti Svētie...
„Uzcel gaismu!” ir projekta nosaukums, kas gādā un rūpējās, lai Salaspils atkal ieraudzītu luterāņu baznīcu. Lai pienāktu brīdis, kas apliecina cilvēka ceļa sākumu pie Dieva. Lai pilsētā būtu vieta, kas runā par būtisko. Uzcelt gaismu nozīmē...
Drīzumā sadaļa tiks papildināta!
Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca