Mums ir daudz vairāk iemeslu būt priecīgiem nekā bēdīgiem, jo mēs ticam uz Dievu, kurš ir teicis: "Es dzīvoju, un jums būs dzīvot!"
/Mārtiņš Luters/
Kontakti
Dievkalpojumi baznicā:

Svētdienās plkst. 10:00,
Rīgas iela 49/1
(mēneša trešajā svētdienā sadraudzība)

Svētdienas skoliņa un iesvētes mācība atsāksies oktobra mēnesī.

Pieņemšana pie mācītāja iepriekš vienojoties par tikšanās laiku.

Mobīlais tālrunis: +371 26785896

www.salaspilsbaznica.lv
e-pasts: [email protected]
Vēsture

Kristīgā ticība latviešu tautā ir ienākusi vispirms Ikšķilē, tad Salaspilī. Priesteris Meinhards saņēma atļauju sludināt Dieva vārdu no Polockas ķēniņa Voldemāra. 1185.gadā bija uzcelta pirmā baznīca Ikšķilē. 1186.gadā uz mazas saliņas Daugavā – Mārtiņsalas (Salaspils teritorijā) tika celta baznīca. Šajā laikā Brēmenes virsbīskaps ordinēja Meinhardu par bīskapu. 1201.gadā bīskaps Alberts dibina Rīgu un savu sēdekli no Salaspils pārcēla uz Rīgu. Daugavas vidū – Mārtiņsalā bija grūta satiksme, sevišķi ledus iešanas laikā, tāpēc vajadzēja celt baznīcu Daugavas labajā krastā uz cietzemes. Vāciskais nosaukums „Kirchholnm” dots nevis Mārtiņsalai, kur celta pirmā baznīca, bet gan vēlāk celtai baznīcai. Vidzemē darbojas J.Knope, kas iepazīstināja ar Lutera reformācijas rakstiem.

Reformācijas sākumi no Rīgas izgāja plašā apkārtnē, bet vispirms Salaspilī. Svētā Jura baznīca kara laikos tika vairākkārt nopostīta, jo atradās kaujas līnijā, un katrreiz ar draudzes locekļu lielo ticību Dievam un ziedojumiem baznīca tiek atjaunota. Zviedru karalis, no savas puses gribēdams, lai zviedru kritušajiem kareivjiem paliktu baznīca kā kapu piemineklis, dāvāja Salaspils draudzei lielāku naudas summu, tas bija liels atbalsts baznīcai atjaunošanai. Klāt pie baznīcas bija arī saimnieciskās telpas. 1933.gadā bija 320 draudzes locekļu. Mācītājs bija kopējs ar Ikšķiles draudzi. Darbojās sešgadīgā lauku skola, draudzes bibliotēkā bija ap 552 grāmatu sējumiem. Latvijas Brīvvalstu laikā draudze pieauga.

Pēc otrā pasaules kara baznīca tika izdemolēta. Draudzes locekļi centās saglābt savu baznīcu, cik var. Padomju laikā baznīcā atradās autodarbnīca, jo Rīgas HES celtniecība ritēja pilnā sparā (pēc cilvēku liecībām).Pēc HES celtniecības padomju vara nolēma baznīcu uzspridzināt (septiņdesmito gadu sākumā). Padomju laikā dievkalpojumus noturēja pārsvarā kapličā. Salaspils evaņģēliski luteriskā draudze oficiāli atjaunota 1991.gada 15.aprīlī. 2007.gadā draudze iegādājās dzīvokli Salaspilī, lai tajā varētu noturēt svētbrīžus, bībeles stundas, iesvētes mācības u.c. draudzes pasākumus. Draudzē kalpojuši sekojoši garīdznieki: teoloģijas students Normunds Celmiņš, mācītājs Jānis Saulīte, mācītāja Aīda Prēdele un mācītāja Sarmīte Fišere.

Draudzes mācītāji: dekāns Elijs Godiņš (kalpoja no 2009.g.- 2011.g.) un mācītājs Jānis Cepurītis (kalpoja no 2010.g.- 2015g.).

Izmantotie literatūras avoti: I.Kalēja „Salaspils baznīca un draudze”, LELB avīze „Svētdienas Rīts”.

Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca