Mums ir daudz vairāk iemeslu būt priecīgiem nekā bēdīgiem, jo mēs ticam uz Dievu, kurš ir teicis: "Es dzīvoju, un jums būs dzīvot!"
/Mārtiņš Luters/
Kontakti
Dievkalpojumi baznicā:

Svētdienās plkst. 10:00,
Rīgas iela 49/1
(mēneša trešajā svētdienā sadraudzība)

Svētdienas skoliņa un iesvētes mācība atsāksies oktobra mēnesī.

Pieņemšana pie mācītāja iepriekš vienojoties par tikšanās laiku.

Mobīlais tālrunis: +371 26785896

www.salaspilsbaznica.lv
e-pasts: [email protected]
Aktualitātes ›› Ziemassvētku notikumi draudzē

3. 12.pl. 10:00Pirmā Advente

10. 12.pl. 10:00Otrā Advente

17.12.pl. 10:00Trešā Advente

24.12.pl. 10:00Ceturtā Advente

24.12.pl. 17:00, 19:00Ziemsvētku vakars

25.12.pl. 10:00Ziemassvētki

31.12.pl. 10:00Vecgads

7.01.pl. 10:00Zvaigznes diena

Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca