Mums ir daudz vairāk iemeslu būt priecīgiem nekā bēdīgiem, jo mēs ticam uz Dievu, kurš ir teicis: "Es dzīvoju, un jums būs dzīvot!"
/Mārtiņš Luters/
Kontakti
Dievkalpojumi baznicā:

Svētdienās plkst. 10:00,
Rīgas iela 49/1
(mēneša trešajā svētdienā sadraudzība)

Svētdienas skoliņa un iesvētes mācība atsāksies oktobra mēnesī.

Pieņemšana pie mācītāja iepriekš vienojoties par tikšanās laiku.

Mobīlais tālrunis: +371 26785896

www.salaspilsbaznica.lv
e-pasts: [email protected]
Aktualitātes ›› Atsākam svētdienas skoliņu

Jauno piedzīvojumu meklētāji gaidīti Svētdienas Skoliņā, kas atsāksies 15. oktobrī! Pievienojies aizraujošā ceļojumā cauri Bībeles stāstiem, rokdarbiem un kopēju sadraudzību, kas gaida tevi skaistajā svētdienas rītā!

Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca