Mums ir daudz vairāk iemeslu būt priecīgiem nekā bēdīgiem, jo mēs ticam uz Dievu, kurš ir teicis: "Es dzīvoju, un jums būs dzīvot!"
/Mārtiņš Luters/
Kontakti
Dievkalpojumi baznicā:

Svētdienās plkst. 10:00,
Rīgas iela 49/1
(mēneša trešajā svētdienā sadraudzība)

Svētdienas skoliņa un iesvētes mācība atsāksies oktobra mēnesī.

Pieņemšana pie mācītāja iepriekš vienojoties par tikšanās laiku.

Mobīlais tālrunis: +371 26785896

www.salaspilsbaznica.lv
e-pasts: [email protected]
Aktualitātes ›› Iesvētes mācību kurss
Esiet laipni aicināti piedalīties iesvētes mācībās Salaspils ev. lut. draudzē, kurās kopā iepazīsimies ar ticības pamatiem, Baznīcas tradīcijām un Kristus mācību.
Mācības sagatavos jūs iesvētībām.
Uz tikšanos!
Mācītājs Rolands Pētersons, telefons uzziņām: 26785896
Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca