Mums ir daudz vairāk iemeslu būt priecīgiem nekā bēdīgiem, jo mēs ticam uz Dievu, kurš ir teicis: "Es dzīvoju, un jums būs dzīvot!"
/Mārtiņš Luters/
Kontakti
Dievkalpojumi baznicā:

Svētdienās plkst. 10:00,
Rīgas iela 49/1
(mēneša trešajā svētdienā sadraudzība)

Svētdienas skoliņa un iesvētes mācība atsāksies oktobra mēnesī.

Pieņemšana pie mācītāja iepriekš vienojoties par tikšanās laiku.

Mobīlais tālrunis: +371 26785896

www.salaspilsbaznica.lv
e-pasts: [email protected]
Aktualitātes ›› Draudzes svētceļojums
Mīļie draudzes locekļi,
Senajā baznīcā kristieši bieži tika dēvēti par telšotājiem. Kādēļ? Jo visa kristīgā cilvēka dzīve - no kristību ūdens trauka līdz debesu mājām - mums ir svētceļojums. Vēstulē Ebrejiem ir teikts: Jo mums šeit nav paliekamas pilsētas, bet mēs meklējam nākamo. Ebr 13:14.
Tomēr arī lielajā dzīves svētceļojumā mēs varam rast mazos ceļojumus, lai kā Kristum ticīgie būtu kopā un Svētā Gara spēkā cits citu stiprinātu. Tādēļ aicinu mūs visus pēc katra iespējām kopā doties iedvesmojošā draudzes pārgājienā, kas balstīts uz Kristus evaņģēlija vārdiem – Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Jņ 14:6.
Šī ir lieliska iespēja saviem soļiem pievienot garīgu vārdu pārdomu un kopīgi atklāt Kristus patiesības un mācības.
Datums: 19.08.2023.
Laiks: no 10.00 (kopā 3-4h)
Attālums: aptuveni 10 km
Sākumpunkts: Ikšķiles ev. lut. baznīca. 
Mērķis: Izprast Kristus vārdus: Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība; skaistas dabas baudīšana un iespēju kopā lūgt Dievu; būt kopā ar ticības brāļiem un māsām, fiziski norūdīt miesu, sasniegt Ogres ev. lut. baznīcas dievnamu. 
Līdzi nepieciešams: Gribasspēks, ērti apavi pārgājienam un groziņš piknikam.
Ar maršrutu ir iespējams iepazīties šeit: https://caminolatvia.com/lv/etaps/salaspils-ogre/?route=830
Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca