Mums ir daudz vairāk iemeslu būt priecīgiem nekā bēdīgiem, jo mēs ticam uz Dievu, kurš ir teicis: "Es dzīvoju, un jums būs dzīvot!"
/Mārtiņš Luters/
Kontakti
Dievkalpojumi baznicā:

Svētdienās plkst. 10:00,
Rīgas iela 49/1
(mēneša trešajā svētdienā sadraudzība)

Svētdienas skoliņa un iesvētes mācība atsāksies oktobra mēnesī.

Pieņemšana pie mācītāja iepriekš vienojoties par tikšanās laiku.

Mobīlais tālrunis: +371 26785896

www.salaspilsbaznica.lv
e-pasts: [email protected]
Aktualitātes ›› BAZNĪCU NAKTS UN ATVĒRTO BAZNĪCU DIENA 2023.GADA 27.MAIJĀ “Gaisma ir nākusi pasaulē”
Jau desmito gadu Latvijas kultūras pasākumu neatņemama sastāvdaļa ir “Baznīcu nakts un atvērto baznīcu diena”. Mūsu Salaspils M. Lutera ev. lut. baznīca aktīvi iesaistās šajā nozīmīgajā notikumā. Šogad apmeklētājiem baznīca būs atvērta 27. maijā no plkst. 10.00 līdz 22.00.
Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca