Mums ir daudz vairāk iemeslu būt priecīgiem nekā bēdīgiem, jo mēs ticam uz Dievu, kurš ir teicis: "Es dzīvoju, un jums būs dzīvot!"
/Mārtiņš Luters/
Kontakti
Dievkalpojumi baznicā:

Svētdienās plkst. 10:00,
Rīgas iela 49/1
(mēneša trešajā svētdienā sadraudzība)

Svētdienas skoliņa un iesvētes mācība atsāksies oktobra mēnesī.

Pieņemšana pie mācītāja iepriekš vienojoties par tikšanās laiku.

Mobīlais tālrunis: +371 26785896

www.salaspilsbaznica.lv
e-pasts: [email protected]
Aktualitātes ›› 7. septembris - baznīcas pamatakmens 14. gada diena

Tātad jūs tagad vairs neesat svešinieki un piedzīvotāji, bet vienas valsts pilsoņi ar svētajiem un Dieva saime, nams, uzcelts uz apustuļu un praviešu pamata, kura stūra akmens ir Kristus Jēzus. (Ef.2:19-20)


Pirms 14 gadiem 7. septembrī Salaspils Mārtiņa Lutera Evaņģēliskajai baznīcas ēkai tika likts stūrakmens. Pasaulē dzīvojot, starp lielajām mūžības cerībām līdzās pieredzam mazās cerības. Šis notikmums pirms vairāk kā dekādes ticīgo brāļu un māsu sirdis pildīja ar mazajām, bet ļoti nozīmīgajām cerībām. Savs draudzes nams, sava kopīga vieta, kur pielūgt, kur mācīties un stiprināties Dieva žēlastības pilnajā klātbūtnē.


Ikviens namdaris zinās teikt, ka ēkas vissvarīgākā daļa ir pamati. No pamatiem var noprast, vai tālākais darbs būs sekmīgs un noturīgs. Svētā baznīca aizvien ir apliecinājusi, ka tās pamats ir pravieši un apustuļi, kuru spēcīgais un stabilais stūrakmens ir Jēzus Kristus. Apustuļi un pravieši miesīgi nav mūsu vidū. Tomēr Viņu liecības Svētajos Rakstos aizvien uz mums runā un turpina savu svēto darbu - celt.


Tādēļ vēl svarīgāk par fiziskajiem mūra akmeņiem, ir dzīvie akmeņi, un tie esam mēs katrs viens. Cits citam līdzās un kopā kā garīgs nams. Apustulis Pēteris mums atgādina: uzceliet no sevis pašiem kā dzīviem akmeņiem garīgu namu un topiet par svētu priesteru saimi, nesot garīgus upurus, kas Dievam ir patīkami, caur Jēzu Kristu (1.Pet.2:5). Tas ir labs Apustuļa pamudinājums draudzei apzināties, ka mēs esam Dieva priesteru saime un ka ikviens darbs, kas darīts caur Kristu - ar ticībā attaisnotām sirdīm, ir Svēts un Dievam tīkams. 


Kas ir 14 gadi iepetīm mūžībai? Bet šie 14 ir svarīgi gadi, caur kuriem Dievs draudzi ir slīpējis un veidojis. Paļausimies uz Dieva labo nodomu un ļausim Viņa celtnei tapt. Ja mēs topam, top arī vieta. Tādēļ turpināsim pastāvēt visās, gan lielajās, gan mazajās cerībās, kurās Viņš mūs ir vedis un vada. Jo cerība nepamet kaunā. Tādēļ Dievs saka: redzi, Es lieku Ciānā izredzētu dārgu stūra akmeni, un, kas tic uz Viņu, nepaliks kaunā. (1.Pet.2:6)


Aicinu, atzīmēsim šo skaisto notikumu svētdien, 11. septembrī, ar Svētā Vakarēdiena dievkalpojumu un sadraudzību, kurā atcerēsimies pirms 14 gadiem notikušo nelielā prezentatīvā ieskatā.

 

Mācītājs Rolands.

Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca