Mums ir daudz vairāk iemeslu būt priecīgiem nekā bēdīgiem, jo mēs ticam uz Dievu, kurš ir teicis: "Es dzīvoju, un jums būs dzīvot!"
/Mārtiņš Luters/
Kontakti
Dievkalpojumi baznicā:

Svētdienās plkst. 10:00,
Rīgas iela 49/1
(mēneša trešajā svētdienā sadraudzība)

Svētdienas skoliņa un iesvētes mācība atsāksies oktobra mēnesī.

Pieņemšana pie mācītāja iepriekš vienojoties par tikšanās laiku.

Mobīlais tālrunis: +371 26785896

www.salaspilsbaznica.lv
e-pasts: [email protected]
Aktualitātes ›› Svētības vēlējumi 1.septembrī

Lai Dievs svētī un pasargā ikvienu draudzes skolotāju, skolēnu un ģimeni, kuri uzsāks jauno mācību gadu! Lai Tas Kungs dod gudrību ikvienā labā lietā! Pirmkārt, gudrību Dieva vārdā un, otrkārt, gudrību piepildot savu aicinājumu mīlestībā kalpojot savam tuvākajam!

 

Dr. M.Luters saka: Skolotāji ir pieraduši ar saviem skolniekiem runāt par to, kā labāk aplūkot un izskaidrot Svēto Rakstu vārdus. Es vēlētos, lai neviens netiktu izraudzīts par sludinātāju, pirms viņš nav pastrādājis par skolotāju. Tagad jauni ļaudis grib uzreiz kļūt par sludinātājiem un ikviens vairās no darba skolā. Ja kāds ir nostrādājis skolā desmit gadus, viņš ar mierīgu sirdsapziņu var no šī darba aiziet; jo skolotāja darbs ir liels, taču tas arvien paliek nenovērtēts. Pilsētai gan katrs skolotājs ir tikpat nozīmīgs kā mācītājs. Birģermeistari, firsti un dižciltīgie mums nav tik nepieciešami kā skolas, jo skolām ir jāpārvalda visa pasaule. Ja es nebūtu sludinātājs, vislabprātāk es gribētu būt tieši skolotājs.

 

Svētības vēlot, mācītājs Rolands Pētersons 

Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca