Mums ir daudz vairāk iemeslu būt priecīgiem nekā bēdīgiem, jo mēs ticam uz Dievu, kurš ir teicis: "Es dzīvoju, un jums būs dzīvot!"
/Mārtiņš Luters/
Kontakti
Dievkalpojumi baznicā:

Svētdienās plkst. 10:00,
Rīgas iela 49/1
(mēneša trešajā svētdienā sadraudzība)

Svētdienas skoliņa un iesvētes mācība atsāksies oktobra mēnesī.

Pieņemšana pie mācītāja iepriekš vienojoties par tikšanās laiku.

Mobīlais tālrunis: +371 26785896

www.salaspilsbaznica.lv
e-pasts: [email protected]
Aktualitātes ›› Aicinām bērnus uz svētdienas skolu!

Mīļi aicināti pirmsskolas un sākumskolas bērni uz nodarbībam katra mēneša 2. un 4. svētdienās pulksten 12.00

( nodarbības notiek dievkalpojumu laikā).

Mūsu baltajā baznīcā ir izveidota īpaša vieta bērniem, kur viņiem būs iespēja darboties ar "Godly play"( tulkojumā "Dievs ienāk rotaļā") materiālu, iepazīt Dievu, piedzīvot Bībeles stāstus un redzēt "cik Dievs ir labs."

Ar bērniem kopā būs skolotāja Andra.

Uz tikšanos, baznīcā !

Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca