Mums ir daudz vairāk iemeslu būt priecīgiem nekā bēdīgiem, jo mēs ticam uz Dievu, kurš ir teicis: "Es dzīvoju, un jums būs dzīvot!"
/Mārtiņš Luters/
Kontakti
Dievkalpojumi baznicā:

Svētdienās plkst. 12:00
Rīgas iela 49/1
(mēneša trešajā svētdienā ģimeņu dievkalpojums un sadraudzība)

Baznīca atvērta: otrdienās, trešdienās un piektdienās
plkst. 17.00 - 19.00 ( privātbiktij, sarunai ar mācītāju,
Bībeles lasījumiem no pults, lūgšanām un pārdomām klusumā)

Vakara lugšanas ( Vesperes ) notiek otrdienās trešdienās un
piektdienās plkst. 19.00

Mācītājs Guntars Žīgurs. Tel. 26133752;
epasts: [email protected]

Pieņemšana pie mācītāja iepriekš zvanot uz tel.26133752 un vienojoties par tikšanās laiku.

www.salaspilsbaznica.lv
e-pasts: [email protected]
Aktualitātes ›› Aicinām bērnus uz svētdienas skolu!

Mīļi aicināti pirmsskolas un sākumskolas bērni uz nodarbībam katra mēneša 2. un 4. svētdienās pulksten 12.00

( nodarbības notiek dievkalpojumu laikā).

Mūsu baltajā baznīcā ir izveidota īpaša vieta bērniem, kur viņiem būs iespēja darboties ar "Godly play"( tulkojumā "Dievs ienāk rotaļā") materiālu, iepazīt Dievu, piedzīvot Bībeles stāstus un redzēt "cik Dievs ir labs."

Ar bērniem kopā būs skolotāja Andra.

Uz tikšanos, baznīcā !

Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca