Mums ir daudz vairāk iemeslu būt priecīgiem nekā bēdīgiem, jo mēs ticam uz Dievu, kurš ir teicis: "Es dzīvoju, un jums būs dzīvot!"
/Mārtiņš Luters/
Kontakti
Dievkalpojumi baznicā:

Svētdienās plkst. 10:00,
Rīgas iela 49/1
(mēneša trešajā svētdienā sadraudzība)

Svētdienas skoliņa un iesvētes mācība atsāksies oktobra mēnesī.

Pieņemšana pie mācītāja iepriekš vienojoties par tikšanās laiku.

Mobīlais tālrunis: +371 26785896

www.salaspilsbaznica.lv
e-pasts: [email protected]
Aktualitātes ›› Dzejas dienas Salaspils baznīcas dārzā

Aicinām uz "Dzejas dienu" lasījumiem Salaspils evanģėliski luteriskās baznīcas dārzā Sestdien, 22. augustā, plkst. 15.00.

Moto:
"Citi dievi bija stipri, Tu vājš;
Viņi uzjāja tronī, bet Tu uzkliboji;
Mūsu brūces tikai Dieva brūces uzrunāt spēj,
Nevienam dievam nav brūču, vienïgi Tev."
Edvarda Šilito dzeja, par 1. pasaules kara šausmām.
Pasākumā uzstāsies arī: mācītājs Krists Kalniņš, Ikšķiles iecirkņa prāvests Dzintars Laugalis, Ieva Elita Puķe, Jānis Rijnieks, Ingas Zandausa, Gunita Laugale, Ināra Ročāne, Sandra Vanaga ar dzeju.
Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca