Mums ir daudz vairāk iemeslu būt priecīgiem nekā bēdīgiem, jo mēs ticam uz Dievu, kurš ir teicis: "Es dzīvoju, un jums būs dzīvot!"
/Mārtiņš Luters/
Kontakti
Dievkalpojumi baznicā:

Svētdienās plkst. 10:00,
Rīgas iela 49/1
(mēneša trešajā svētdienā sadraudzība)

Svētdienas skoliņa un iesvētes mācība atsāksies oktobra mēnesī.

Pieņemšana pie mācītāja iepriekš vienojoties par tikšanās laiku.

Mobīlais tālrunis: +371 26785896

www.salaspilsbaznica.lv
e-pasts: [email protected]
Aktualitātes ›› Aicinām uz arhibīskapa vadītu dievkalpojumu Ikšķilē 30.jūlijā

LELB arhibīskaps Jānis Vanags, 30. Jūlijā, plkst. 19.00, kalpos ar Dieva Vārdu, Ikšķiles Svētā Meinarda evanģēliski luteriskajā baznīcā.
Pēdējos gadus visi Latvijas Valsts svētki aizsākas ar svētku dievkalpojumu Rīgas Doma katedrālē, kurā piedalās Latvijas dažādo konfesiju pārstāvji, Latvijas valdības pārstāvji, uzņēmēji, Latvijas iedzïvotāji un viesi. Kā ierasts šajos dievkalpojumos ar Dieva Vārdu kalpo arhibīskaps Jānis Vanags. Arhibīskapa sludinātais vārds iedvesmo, rada pārdomas, dāvina radošas idejas, mudina uz pašiniciatīvu un entuziasmu un vienmēr atklāj Dieva dzīvību, klātbūtni un žēlastību cilvēka ikdienā. Dieva Vārds ir dzīvs un dzīvu darošs. Tā arhibīskapa sludinātais Dieva Vārds vēl ilgi pēc dievkalpojuma turpina skanēt ziņās valdības koridoros, uzņēmēju ofisos, skolu gaiteņos, tirgus laukumos, ğimenēs- cilvēku sirdīs, prātos un dvēselēs.
Šī ir lieliska iespēja katram Salaspils iedzīvotājam, dzirdēt klātienē Dieva Vārdu no arhibīskapa Jāņa Vanaga, un būt līdzdalībniekam svētku dievkalpojumā. Šī iespēja ir tepat blakus: 9 km vai 7 minūšu brauciena attālumā: Ikšķilē.

Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca