Mums ir daudz vairāk iemeslu būt priecīgiem nekā bēdīgiem, jo mēs ticam uz Dievu, kurš ir teicis: "Es dzīvoju, un jums būs dzīvot!"
/Mārtiņš Luters/
Kontakti
Dievkalpojumi baznicā:

Svētdienās plkst. 10:00,
Rīgas iela 49/1
(mēneša trešajā svētdienā sadraudzība)

Svētdienas skoliņa un iesvētes mācība atsāksies oktobra mēnesī.

Pieņemšana pie mācītāja iepriekš vienojoties par tikšanās laiku.

Mobīlais tālrunis: +371 26785896

www.salaspilsbaznica.lv
e-pasts: [email protected]
Aktualitātes ›› Ekskursija 5.septembrī

Mīļā draudze,

Aicinām doties draudzes ekskursijā - Sestdien, 5. septembrī. Izbraukšana plkst. 7.30 no Salaspils baznīcas.

Plānojam piedalïties LESTENES BAZNÏCAS 350. JUBILEJAS DIEVKALPOJUMĀ, tad būsim sadraudzībā ar draudzi; dienu sāksim ar svētbrïdi Dubultu baznïcā, kur mūs sagaidīs ïpašs un absolūti brīnišķīgs Dieva bērns - Lïga;
Slokā MŪSU😁 ( kalpojis Salaspils draudzē, kā evanğēlists) mäcītājs Jänis Saulīte iepazīstinās ar pašizveidoto muzeju; būsim Jaunpils un Džūkstes baznīcās. Pusdienas plānojam Jaunpilī. Interesentus lūdzu pieteikties pie mācītāja tel.26133752 līdz 31.augustam.
Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca