Mums ir daudz vairāk iemeslu būt priecīgiem nekā bēdīgiem, jo mēs ticam uz Dievu, kurš ir teicis: "Es dzīvoju, un jums būs dzīvot!"
/Mārtiņš Luters/
Kontakti
Dievkalpojumi baznicā:

Svētdienās plkst. 10:00,
Rīgas iela 49/1
(mēneša trešajā svētdienā sadraudzība)

Svētdienas skoliņa un iesvētes mācība atsāksies oktobra mēnesī.

Pieņemšana pie mācītāja iepriekš vienojoties par tikšanās laiku.

Mobīlais tālrunis: +371 26785896

www.salaspilsbaznica.lv
e-pasts: [email protected]
Aktualitātes ›› DRAUDZES PILNSAPULCE 9. AUGUSTĀ 2020.g. PLKST 14.00
Kristū mīļotā Salaspils draudze, Brāļi un māsas Kristū,
Šī gada februārī jūs informējām par to, ka 14.03.2020 būs draudzes pilnsapulce. Sakarā 12.03.2020 Latvijas valdības izsludināto ārkārtas situāciju valstī, plānotā pilnsapulce tika atlikta uz nenoteiktu laiku.
Pilnsapulces plānā bija 2. punkti:
1. Atskaite par 2019.g. 
a)  saimnieciskās sadaļas pārskats (draudzes priekšnieks Andrejs Bērziņš);
b) garīgās sadaļas pārskats (draudzes mācītājs Guntars Žīgurs);
2. Draudzes padomes nominācijas komisijas vēlēšanas
a) izvirzīti 3 kandidāti: Rudīte Ķikuste (stāžs draudzē 28 g.), Andrejs Bērziņš ( stāžs draudzē 8 g.), mācītājs Guntars Žīgurs ( stāžs draudzē 1 g.)
Šobrīd, atgriežoties pēc ārkārtas situācijas valstī atcelšanas, informējam par to, ka 17.06.2020 ir beidzies līdzšinējās draudzes padomes un revidentu pilnvaru termiņš. Jūnijā draudzes padome atbilstoši LELB satversmei ir sagatavojusi un iesniegusi lūgumu LELB virsvaldei apstiprināt draudzes pārvaldes komisiju šādā sastāvā: Andrejs Bērziņš ( dr.pr.v.i.), Vija Siliņa (mantziņa v.i.), Anna Borne (rakstveža v.i.), Kristīna Šteina (revidenta v.i.), Guntars Žīgurs(draudzes mācītājs).
Tāpat informējam jūs, ka pārvaldes apstiprināšana ir tikai pagaidu risinājums.
Tāpēc lūdzam jūs savlaicīgi saplānot savu laiku, lai varētu piedalīties DRAUDZES PILNSAPULCĒ, 9. AUGUSTĀ 2020.g. plkst. 14.00 ( pēc Dievkalpojuma). Pilnsapulces plāna punkti līdzšinējie.
Aicinām aktīvi iesaistīties draudzes dzīvē, ievērojot visus aktuālos valstī noteiktos drošības pasākumus.
Sirsnībā, draudzes mācītājs Guntars Žīgurs.
Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca