Mums ir daudz vairāk iemeslu būt priecīgiem nekā bēdīgiem, jo mēs ticam uz Dievu, kurš ir teicis: "Es dzīvoju, un jums būs dzīvot!"
/Mārtiņš Luters/
Kontakti
Dievkalpojumi baznicā:

Svētdienās plkst. 10:00,
Rīgas iela 49/1
(mēneša trešajā svētdienā sadraudzība)

Svētdienas skoliņa un iesvētes mācība atsāksies oktobra mēnesī.

Pieņemšana pie mācītāja iepriekš vienojoties par tikšanās laiku.

Mobīlais tālrunis: +371 26785896

www.salaspilsbaznica.lv
e-pasts: [email protected]
Aktualitātes ›› Kapusvētki Salaspilī 26.jūlijā
Kapusvētki Salaspilī 26. Jūlijā:
Plkst. 10.00 Svētbrīdis Vecajos kapos,
Plkst.12.00 Dievkalpojums baznīcā,
Plkst. 14.00 Svētbrīdis Tilderu kapos.
Aizlūgumus un lūgšanu vajadzības nodot mācītajam.
Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca