Mums ir daudz vairāk iemeslu būt priecīgiem nekā bēdīgiem, jo mēs ticam uz Dievu, kurš ir teicis: "Es dzīvoju, un jums būs dzīvot!"
/Mārtiņš Luters/
Kontakti
Dievkalpojumi baznīcā:
svētdienās plkst. 12:00
Rīgas ielā 49/1
(mēnešā trešajā svētdienā ģimeņu dievkalpojums un sadraudzība)

Katra mēneša 2. un 4. svētdienā Dievkalpojuma laikā notiek svētdienas skola (izņemot vasaras periodu)

Mācītājs Guntars Žīgurs. Tel. 26133752;
epasts: guntars.zigurs@gmail.com
Pieņemšana pie mācītāja svētdienās pēc dievkalpojuma, par tikšanos citā laikā lūgums iepriekš zvanīt uz tel.26133752 un vienoties personīgi ar mācītāju.

www.salaspilsbaznica.lv
e-pasts: draudzeskanceleja@gmail.com
Aktuālie projekti

„Uzcel gaismu!” ir projekta nosaukums, kas gādā un rūpējās, lai Salaspils atkal ieraudzītu luterāņu baznīcu. Lai pienāktu brīdis, kas apliecina cilvēka ceļa sākumu pie Dieva. Lai pilsētā būtu vieta, kas runā par būtisko. Uzcelt gaismu nozīmē piedalīties pie vērtības, kas sevī nes mūžības raksturu. Uzcelt baznīcu, kas staro, kas rāda ceļu. Iepriekšējā luterāņu, Sv.Jura baznīca, vēsturē ir piedzīvojusi brīžus kad no drupām to atjaunoja pati draudze ar nesavtīgu un atsaucīgu cilvēku ziedojumiem un palīdzību. Vēsture atkārtojās, tikai šoreiz, ceļot baznīcu no jauna, mums kopīgiem spēkiem tas ir jāpaveic – jāuzceļ gaisma. Darbs jau ir iesākts, mums tikai ir jāpabeidz. Tā patiešām būs baznīca, kas staros ikvienā, kurš pārkāps baznīcas slieksni, lai meklētu Dievu, patvērumu un mieru.

Celtniecības darbu tāme sastāda 106 000 EUR, lai pabeigtu baznīcas pirmo stāvu, ārējo apdari, komunikācijas un labiekārtošanu. Šo darbu apjoms ir minimums lai draudze varētu pulcēties pati savā dievnamā, jo bez šiem darbiem baznīcu nav iespējams nodot ekspluatācijā. Esam šos darbus jau sākuši, lai līdz vasarai baznīca tiktu pabeigta, bet būsim pateicīgi par Jūsus ziedojumiem!

 

Ziedojumu konts:

Salaspils Mārtiņa Lutera evaņģēliski luteriskā draudze

Reģ.Nr.90000866475

Juridiskā adrese: Rīgas iela 49/1 Salaspils, LV-2121
Swedbank A/S,  kods HABALV22,konts LV47HABA0551041648352

(ar norādi projektam "Uzcel gaismu!")

Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca