Mums ir daudz vairāk iemeslu būt priecīgiem nekā bēdīgiem, jo mēs ticam uz Dievu, kurš ir teicis: "Es dzīvoju, un jums būs dzīvot!"
/Mārtiņš Luters/
Kontakti
Dievkalpojumi baznīcā:
svētdienās plkst. 12:00
Rīgas ielā 49/1
(mēnešā trešajā svētdienā ģimeņu dievkalpojums un sadraudzība)

Katra mēneša 2. un 4. svētdienā Dievkalpojuma laikā notiek svētdienas skola (izņemot vasaras periodu)

Mācītājs Guntars Žīgurs. Tel. 26133752;
epasts: guntars.zigurs@gmail.com
Pieņemšana pie mācītāja svētdienās pēc dievkalpojuma, par tikšanos citā laikā lūgums iepriekš zvanīt uz tel.26133752 un vienoties personīgi ar mācītāju.

www.salaspilsbaznica.lv
e-pasts: draudzeskanceleja@gmail.com
Mazais katehisms

Pēc Saksijas draudžu, Vācijā, vizitācijām, Luters atklāj ļoti bēdīgu ainu kristīgās draudzēs. Parastie draudžu locekļi neko nezin par savu kristīgo ticību. Piemēram, nezin pat “Mūsu Tēvs debesīs” lūgšanu. Arī draudžu priesteri un bīskapi vairāk ir norūpējušies par savu labklājību, nevis par viņiem uzticēto ļaužu izglītošanu un mācīšanu kristīgās ticības jautājumos. Šī nožēlojamā situācija paskubināja Mārtiņu Luteru, uzrakstīt un pabeigt “Mazo Katehismu.” Šis katehisms, pirmkārt un galvenokārt, tika domāts mājas lietošanai. Mājas tēvs bija atbildīgs par to, lai viņa saime zinātu kristīgās ticības pamatus, proti:

  • baušļus;
  • Apustuļu ticības apliecību;
  • Tēvreizi;
  • sakramentus.

Līdz šai dienai, “Mazais Katehisms” nav zaudējis savu aktualitāti. Tas joprojām, jauniem un veciem, izglītotiem un neizglītotiem, bagātiem un nabagiem, dod labu priekšstatu "kristīgā ābecē". Vēl vairāk, ikvienam, kurš grib tikt glābts un iemantot mūžīgo dzīvību, ir jāzina “Mazais Katehisms,” jo tas atklāj svarīgāko kristīgā ticībā, kam cilvēkam ir jātic un jāseko.

Dr. Mārtiņa Lutera mazais katehisms

Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca