Mums ir daudz vairāk iemeslu būt priecīgiem nekā bēdīgiem, jo mēs ticam uz Dievu, kurš ir teicis: "Es dzīvoju, un jums būs dzīvot!"
/Mārtiņš Luters/
Kontakti
Dievkalpojumi baznīcā:
svētdienās plkst. 12:00
Rīgas ielā 49/1
(mēnešā trešajā svētdienā ģimeņu dievkalpojums un sadraudzība)

Katra mēneša 2. un 4. svētdienā Dievkalpojuma laikā notiek svētdienas skola (izņemot vasaras periodu)

Mācītājs Guntars Žīgurs. Tel. 26133752;
epasts: guntars.zigurs@gmail.com
Pieņemšana pie mācītāja svētdienās pēc dievkalpojuma, par tikšanos citā laikā lūgums iepriekš zvanīt uz tel.26133752 un vienoties personīgi ar mācītāju.

www.salaspilsbaznica.lv
e-pasts: draudzeskanceleja@gmail.com
Aktualitātes ›› Aicinām uz Baznīcu nakts pasākumiem Salaspils draudzē

7.Jūnijā no 18.00 ikviens ir mīļi gaidīts Baznīcu nakts pasākumā mūsu dievnamā.

Programma:

18.00 Ievads, cilvēku pulcēšanās. Mūsu draudzes vēsture bildēs, sadraudzības mielasta kopāgatavošana, bērniem galda spēles

19.30 Tezē lūgšana

20.15 Mācītāja G. Žīgura lekcija Svētais Gars Kristus baznīcās

21.00 Tēvreizes lūgšana visās draudzēs

21.05 Kora “Elpa” koncerts

21.30 Sadraudzība ar kori

22.00 Draudzes lūgšana

Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca