Mums ir daudz vairāk iemeslu būt priecīgiem nekā bēdīgiem, jo mēs ticam uz Dievu, kurš ir teicis: "Es dzīvoju, un jums būs dzīvot!"
/Mārtiņš Luters/
Kontakti
Dievkalpojumi baznicā:

Svētdienās plkst. 10:00,
Rīgas iela 49/1
(mēneša trešajā svētdienā sadraudzība)

Svētdienas skoliņa un iesvētes mācība atsāksies oktobra mēnesī.

Pieņemšana pie mācītāja iepriekš vienojoties par tikšanās laiku.

Mobīlais tālrunis: +371 26785896

www.salaspilsbaznica.lv
e-pasts: [email protected]
Aktualitātes ›› Baznīcu naktis

Programma:

18.00 Oficiālā Baznīcu nakts atklāšana

18:00-21:00 Radošās un aktīvās stacijas ģimenēm un bērniem:

Vēja stabuļu darbnīca

Saules puķu stādīšana

Lielformāta spēles baznīcas pagalmā

19:00 Lekcija par kristīgu bērnu audzināšanu / gr.”Dievs pidžamā”

20:00 Mācītāja lekcija “Kāpēc kristīt bērnus?”

20:30 Muzikāla kopdziedāšana

21.00 Kopīgā lūgšana “Mūsu Tēvs debesīs”

Lekcija par kristīgu bērnu audzināšanu / gr.“Dievs pidžamā”

22.00-23:00 Taize lūgšana

18.00-24.00 Baznīca atvērta apmeklētājiem,

stāsti par baznīcas vēsturi, ekskursija pa baznīcu

Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca