Mums ir daudz vairāk iemeslu būt priecīgiem nekā bēdīgiem, jo mēs ticam uz Dievu, kurš ir teicis: "Es dzīvoju, un jums būs dzīvot!"
/Mārtiņš Luters/
Kontakti
Dievkalpojumi baznicā:

Svētdienās plkst. 10:00,
Rīgas iela 49/1
(mēneša trešajā svētdienā sadraudzība)

Svētdienas skoliņa un iesvētes mācība atsāksies oktobra mēnesī.

Pieņemšana pie mācītāja iepriekš vienojoties par tikšanās laiku.

Mobīlais tālrunis: +371 26785896

www.salaspilsbaznica.lv
e-pasts: [email protected]
Aktualitātes ›› Lieldienu un klusās nedēļas dievkalpojumi
Jēzus saka: Un, kā Mozus čūsku ir paaugstinājis tuksnesī, tāpat jātop paaugstinātam Cilvēka Dēlam, lai ikvienam, kas viņam tic, būtu mūžīgā dzīvība. Jn 3:14-15

Čūska, kas tika paaugstināta tuksnesī, bija par dziedināšanu un priekšpasludinājumu cilvēcei par Jēzu, kurš tika paugstināts pie krusta Golgatā. Viņa paaugstināšana ir mūsu pestīšana un dzīvība.
Klusā jeb Svētā nedēļa, kas savu kulmināciju iegūst Lieldienu svētku rītā, ir nozīmīgākā nedēļa kristīgajā baznīcā. Tā ļauj mums izdzīvot un Garā stiprināties ar Jēzus augšāmcelšanās uzvaru.

Dosimies šajā Svētajā nedēļā kopā!
 
Mācītājs Rolands
Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca