Mums ir daudz vairāk iemeslu būt priecīgiem nekā bēdīgiem, jo mēs ticam uz Dievu, kurš ir teicis: "Es dzīvoju, un jums būs dzīvot!"
/Mārtiņš Luters/
Kontakti
Dievkalpojumi baznicā:

Svētdienās plkst. 10:00,
Rīgas iela 49/1
(mēneša trešajā svētdienā sadraudzība)

Svētdienas skoliņa un iesvētes mācība atsāksies oktobra mēnesī.

Pieņemšana pie mācītāja iepriekš vienojoties par tikšanās laiku.

Mobīlais tālrunis: +371 26785896

www.salaspilsbaznica.lv
e-pasts: [email protected]
Aktualitātes ›› Iesvētes mācība no 5.oktobra

No 2022.gada 5.oktobra Salaspils luteriskajā baznīcā atsāksies iesvētes mācību kurss.

Šī ir unikāla iespēja
uzzināt:

* baznīcas mācības pamatus.
* kā Dieva mīlestība ir atklājusies cilvēku vidū?
* kas ir ticība? Vai tā nāk no mums vai tomēr ir Dieva dāvana?
* un gūt atbildes arī uz citiem svarīgiem dzīves jautājumiem.
Apgūstot Iesvētes mācību ir iespējams kļūt par Salaspils ev.lut.draudzes locekli, kā arī tapt kristītam, kristīt bērnu, būt par krustvecāku vai laulāties.
Esi gaidīts!
 
Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca