Mums ir daudz vairāk iemeslu būt priecīgiem nekā bēdīgiem, jo mēs ticam uz Dievu, kurš ir teicis: "Es dzīvoju, un jums būs dzīvot!"
/Mārtiņš Luters/
Kontakti
Dievkalpojumi baznicā:

Svētdienās plkst. 10:00,
Rīgas iela 49/1
(mēneša trešajā svētdienā sadraudzība)

Svētdienas skoliņa un iesvētes mācība atsāksies oktobra mēnesī.

Pieņemšana pie mācītāja iepriekš vienojoties par tikšanās laiku.

Mobīlais tālrunis: +371 26785896

www.salaspilsbaznica.lv
e-pasts: [email protected]
Aktualitātes ›› Svētdienas skola no 9. oktobra

No 9. oktobra Salaspils M.Lutera baznīcā katra mēneša 2. un 4. svētdienā atsāksies svētdienas skola. 

Jēzus saka: "Laidiet bērniņus pie Manis, neliedziet tiem, jo tādiem pieder Dieva valstība."

Dieva valstība ir tur, kur ir Dieva Gars un Dieva Gars ir tur, kur ir Viņa vārds. Svētīti ir tie vecāki, kuri saviem bērniem šo Dieva dāvanu ļauj iemantot. Svēdienas skola ir viena no tām vietām, kur Dieva Gara kātbūtne sastop mūsu bērnus. Jēzus pamudinājums laist bērniņus pie Viņa parāda lielo un svarīgo nepieciešamību cilvēkam pēc Viņa vārda svētības.

Ikviens bērns ir mīļi gaidīts!

Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca