Mums ir daudz vairāk iemeslu būt priecīgiem nekā bēdīgiem, jo mēs ticam uz Dievu, kurš ir teicis: "Es dzīvoju, un jums būs dzīvot!"
/Mārtiņš Luters/
Kontakti
Dievkalpojumi baznicā:

Svētdienās plkst. 12:00, Trešdienās plkst.18:00
Rīgas iela 49/1
(mēneša trešajā svētdienā ģimeņu dievkalpojums un sadraudzība)

Baznīca atvērta: otrdienās, trešdienās un piektdienās
plkst. 17.00 - 19.00 ( privātbiktij, sarunai ar mācītāju,
Bībeles lasījumiem no pults, lūgšanām un pārdomām klusumā)

Otrdienās trešdienās un piektdienās notiek dienas lūgšanas (Sixt) plkst 17.00 & Vakara lugšanas ( Vesperes ) plkst 18:30.

Mācītājs Guntars Žīgurs. Tel. 26133752;
epasts: [email protected]

Pieņemšana pie mācītāja iepriekš zvanot uz tel.26133752 un vienojoties par tikšanās laiku.

www.salaspilsbaznica.lv
e-pasts: [email protected]
Aktualitātes ›› Baltā galdauta svētki 4.maijā

Salaspils M. Lutera draudze aicina piedalīties Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienas svinībās 4.maijā:

1. Svētku Dievkalpojums, plkst.10.00.

2. Johana Ernsta Glika ( Johann Ernst Glück) - pirmā latviešu valodas Bībeles tulkojuma autors, 1689  - ozolu stādīšana baznīcas dārzā, plkst. 11.00

Baznīcas dārzu veidojot tiks stādīti 3 ozoli, kas simboliski liecinās par 3 nozīmīgām gadadienām ko svinam šogad: 

Latvijas Valstij 104,

Latvijas Evanğēliski Luteriskajai Baznīcai 100, 

Reformācijai 500.

Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca