Mums ir daudz vairāk iemeslu būt priecīgiem nekā bēdīgiem, jo mēs ticam uz Dievu, kurš ir teicis: "Es dzīvoju, un jums būs dzīvot!"
/Mārtiņš Luters/
Kontakti
Dievkalpojumi baznicā:

Svētdienās plkst. 10:00,
Rīgas iela 49/1
(mēneša trešajā svētdienā sadraudzība)

Svētdienas skoliņa un iesvētes mācība atsāksies oktobra mēnesī.

Pieņemšana pie mācītāja iepriekš vienojoties par tikšanās laiku.

Mobīlais tālrunis: +371 26785896

www.salaspilsbaznica.lv
e-pasts: [email protected]
Aktualitātes ›› Baltā galdauta svētki 4.maijā

Salaspils M. Lutera draudze aicina piedalīties Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienas svinībās 4.maijā:

1. Svētku Dievkalpojums, plkst.10.00.

2. Johana Ernsta Glika ( Johann Ernst Glück) - pirmā latviešu valodas Bībeles tulkojuma autors, 1689  - ozolu stādīšana baznīcas dārzā, plkst. 11.00

Baznīcas dārzu veidojot tiks stādīti 3 ozoli, kas simboliski liecinās par 3 nozīmīgām gadadienām ko svinam šogad: 

Latvijas Valstij 104,

Latvijas Evanğēliski Luteriskajai Baznīcai 100, 

Reformācijai 500.

Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca