Mums ir daudz vairāk iemeslu būt priecīgiem nekā bēdīgiem, jo mēs ticam uz Dievu, kurš ir teicis: "Es dzīvoju, un jums būs dzīvot!"
/Mārtiņš Luters/
Kontakti
Dievkalpojumi baznicā:

Svētdienās plkst. 10:00,
Rīgas iela 49/1
(mēneša trešajā svētdienā sadraudzība)

Svētdienas skoliņa un iesvētes mācība atsāksies oktobra mēnesī.

Pieņemšana pie mācītāja iepriekš vienojoties par tikšanās laiku.

Mobīlais tālrunis: +371 26785896

www.salaspilsbaznica.lv
e-pasts: [email protected]
Aktualitātes ›› Draudzes talka 30.aprīlī

Labdien. 

Aicinu visus uz talku, sestdien, 30.04. PLKST. 9.00.

Līdzi ņemiet grābekļus, lāpstas un ķerru. Būs daudz darba vīriem un sievām, bērniem.

Darbi:

1. Dzīvžoga stādīšana

2. Ceriņu alejas zemes sagatavošana un stādīšana

3. Pērno lapu un zāles nogrābšana.

4. Ozolu därza un baznīcas priekšdārza zemes aerācija.

5. Akmeņu nolasīšana no zālāja.

 

Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca