Mums ir daudz vairāk iemeslu būt priecīgiem nekā bēdīgiem, jo mēs ticam uz Dievu, kurš ir teicis: "Es dzīvoju, un jums būs dzīvot!"
/Mārtiņš Luters/
Kontakti
Dievkalpojumi baznicā:

Svētdienās plkst. 10:00,
Rīgas iela 49/1
(mēneša trešajā svētdienā sadraudzība)

Svētdienas skoliņa un iesvētes mācība atsāksies oktobra mēnesī.

Pieņemšana pie mācītāja iepriekš vienojoties par tikšanās laiku.

Mobīlais tālrunis: +371 26785896

www.salaspilsbaznica.lv
e-pasts: [email protected]
Aktualitātes ›› Aizlūgums par mieru Ukrainā

Katru dienu plkst. 12.00 Salaspils M. Lutera evaņģēliski luteriskajā baznīcā (Rīgas ielā 49/1), mācītājam klātesot, skanēs baznīcas zvans un notiks aizlūgšana par mieru Ukrainā un pasaulē, mieru cilvēku sirdīs. Baznīcas durvis būs atvērtas, aicinām ikvienu atnest savus satraukumus, bēdas un cerības Dieva priekšā,” aicina mācītājs Guntars Žīgurs.

Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca