Mums ir daudz vairāk iemeslu būt priecīgiem nekā bēdīgiem, jo mēs ticam uz Dievu, kurš ir teicis: "Es dzīvoju, un jums būs dzīvot!"
/Mārtiņš Luters/
Kontakti
Dievkalpojumi baznicā:

Svētdienās plkst. 12:00, Trešdienās plkst.18:00
Rīgas iela 49/1
(mēneša trešajā svētdienā ģimeņu dievkalpojums un sadraudzība)

Baznīca atvērta: otrdienās, trešdienās un piektdienās
plkst. 17.00 - 19.00 ( privātbiktij, sarunai ar mācītāju,
Bībeles lasījumiem no pults, lūgšanām un pārdomām klusumā)

Otrdienās trešdienās un piektdienās notiek dienas lūgšanas (Sixt) plkst 17.00 & Vakara lugšanas ( Vesperes ) plkst 18:30.

Mācītājs Guntars Žīgurs. Tel. 26133752;
epasts: [email protected]

Pieņemšana pie mācītāja iepriekš zvanot uz tel.26133752 un vienojoties par tikšanās laiku.

www.salaspilsbaznica.lv
e-pasts: [email protected]
Aktualitātes ›› Aizlūgums par mieru Ukrainā

Katru dienu plkst. 12.00 Salaspils M. Lutera evaņģēliski luteriskajā baznīcā (Rīgas ielā 49/1), mācītājam klātesot, skanēs baznīcas zvans un notiks aizlūgšana par mieru Ukrainā un pasaulē, mieru cilvēku sirdīs. Baznīcas durvis būs atvērtas, aicinām ikvienu atnest savus satraukumus, bēdas un cerības Dieva priekšā,” aicina mācītājs Guntars Žīgurs.

Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca