Mums ir daudz vairāk iemeslu būt priecīgiem nekā bēdīgiem, jo mēs ticam uz Dievu, kurš ir teicis: "Es dzīvoju, un jums būs dzīvot!"
/Mārtiņš Luters/
Kontakti
Dievkalpojumi baznicā:

Svētdienās plkst. 12:00,
Rīgas iela 49/1
(mēneša trešajā svētdienā sadraudzība)

Svētdienas skoliņa un iesvētes mācība atsāksies oktobra mēnesī.

Pieņemšana pie mācītāja iepriekš vienojoties par tikšanās laiku.

Mobīlais tālrunis: +371 26785896

www.salaspilsbaznica.lv
e-pasts: [email protected]
Aktualitātes ›› Iesvētes mācība no 1.marta

01.martā sāksies iesvētes mācības cikls (10 nodarbības). Nodarbības notiks otrdienās no 18:00- 19:00 Salaspils Mārtiņa Lutera ev.lut draudzes dievnamā.

Aicināts ikviens, kurš vēlas pievienoties draudzei, uzzināt vairāk par Kristietības pamatiem, kā arī arī esošie draudzes locekļi, kuri vēlas atsvaidzināt savas zināšanas. Pieteikšanās notiek līdz pie draudzes mācītāja, zvanot pa tel.26133752 vai rakstot uz epastu: [email protected]
Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca