Mums ir daudz vairāk iemeslu būt priecīgiem nekā bēdīgiem, jo mēs ticam uz Dievu, kurš ir teicis: "Es dzīvoju, un jums būs dzīvot!"
/Mārtiņš Luters/
Kontakti
Dievkalpojumi baznicā:

Svētdienās plkst. 10:00,
Rīgas iela 49/1
(mēneša trešajā svētdienā sadraudzība)

Svētdienas skoliņa un iesvētes mācība atsāksies oktobra mēnesī.

Pieņemšana pie mācītāja iepriekš vienojoties par tikšanās laiku.

Mobīlais tālrunis: +371 26785896

www.salaspilsbaznica.lv
e-pasts: [email protected]
Aktualitātes ›› Jāņa Evenģēlija studijas tavā datorā

Jau vairākus gadus Lutera akadēmija studentiem piedāvā iespēju mācīties attālināti. Šajā nestabilajā un nedrošajā laikā Dieva vārdu varam atklāt kā stipru un drošu pamatu. Tādēļ sadarbībā ar Lutera akadēmiju un mācītāju Aleksandru Biti, piedāvājam jums lekciju ciklu par Jāņa evaņģēliju. Lūdziet, lasiet, studējiet un lai pie jums piepildās evaņģēlista Jāņa vārdi: “Šīs zīmes ir rakstītas, lai jūs ticētu, ka Jēzus ir Kristus..., Dieva Dēls, un lai jums, kas ticat, būtu dzīvība viņa vārdā.” Jņ.20:31

8 nedēļu laikā iziesim cauri 8 lekciju kursam, kurā iepazīsimies ar Jāņa evaņģēliju un to kā Jāņa evaņģēlija Bībeles teksti tiek skaidroti ar ekseģēzes pamatiem.

Bībeles stundu vada mācītājs Aleksadrs Bite.

lekcija - Ievadkurss:
Kas ir ekseģēze?
Kādi ir ekseģēzes principi?

Šiem un citiem notikumiem vari sekot līdzi LELB facebook lapā un YouTube kanālā:
https://www.facebook.com/Lelb.lv/
https://www.youtube.com/watch?v=-i0iXJPwI9U

Ar Dieva palīgu rūpēsimies, lai šāds plāns būtu pieejams līdz ārkārtas stāvokļa atcelšanai. Uz tikšanos!

Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca