Mums ir daudz vairāk iemeslu būt priecīgiem nekā bēdīgiem, jo mēs ticam uz Dievu, kurš ir teicis: "Es dzīvoju, un jums būs dzīvot!"
/Mārtiņš Luters/
Kontakti
Dievkalpojumi baznicā:

Svētdienās plkst. 12:00
Rīgas iela 49/1
(mēneša trešajā svētdienā ģimeņu dievkalpojums un sadraudzība)

Baznīca atvērta: otrdienās, trešdienās un piektdienās
plkst. 17.00 - 19.00 ( privātbiktij, sarunai ar mācītāju,
Bībeles lasījumiem no pults, lūgšanām un pārdomām klusumā)

Vakara lugšanas ( Vesperes ) notiek otrdienās trešdienās un
piektdienās plkst. 19.00

Mācītājs Guntars Žīgurs. Tel. 26133752;
epasts: guntars.zigurs@gmail.com

Pieņemšana pie mācītāja iepriekš zvanot uz tel.26133752 un vienojoties par tikšanās laiku.

www.salaspilsbaznica.lv
e-pasts: draudzeskanceleja@gmail.com
Aktualitātes ›› Draudzes svētdzīve 2020.g. Ziemsvētku laikā
1. DIEVKALPOJUMI:
a) Kristus piedzimšanas svētvakars- Ziemsvētku vakars, 
24. decembris, plkst. 14.00, 16.00, 18.00
b) Ziemsvētki- Kristus piedzimšanas svētki,
25. decembris, plkst. 12.00
c) Pirmā svētdiena pēc Ziemsvētkiem,
27. decembris, plkst. 12.00
d) Vecgada diena,
31. decembris, plkst. 10.00.
e) iknedēļas trešdienās, 23. un 30. decembrī, plkst 18.30
2. LŪGŠANAS:
a) katru otrdienu, trešdienu un piektdienu:
= dienas(sext), plkst. 17.00
= vakara( vesperes), plkst 19.00
3. BAZNĪCA ATVĒRTA:
a) 24. decembrī, plkst. 9.00 - 21.00
b) 25. decembrī, plkst. 9.00- 21.00
c) iknedēļas otrdienās, trešdienās, piektdienās, plkst 17.00- 19.00
" Redzi, Es nākšu drīz!" Svētīgs, kas tur šīs grāmatas pravietojumus....Netaisnais lai dara vēl netaisnību, nešķīstais lai grimst vēl nešķīstībā, bet taisnais lai dara arī turpmāk taisnību, svētais lai pastāv arī turpmāk svētumā. Redzi, es nākšu drīz un mana alga līdz ar mani, atmaksäs ikvienam pēc viņa darbiem."  Jāņa atklāsmes grāmata 22:7,11-12
Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca