Mums ir daudz vairāk iemeslu būt priecīgiem nekā bēdīgiem, jo mēs ticam uz Dievu, kurš ir teicis: "Es dzīvoju, un jums būs dzīvot!"
/Mārtiņš Luters/
Kontakti
Dievkalpojumi baznicā:

Svētdienās plkst. 12:00
Rīgas iela 49/1
(mēneša trešajā svētdienā ģimeņu dievkalpojums un sadraudzība)

Baznīca atvērta: otrdienās, trešdienās un piektdienās
plkst. 17.00 - 19.00 ( privātbiktij, sarunai ar mācītāju,
Bībeles lasījumiem no pults, lūgšanām un pārdomām klusumā)

Vakara lugšanas ( Vesperes ) notiek otrdienās trešdienās un
piektdienās plkst. 19.00

Mācītājs Guntars Žīgurs. Tel. 26133752;
epasts: guntars.zigurs@gmail.com

Pieņemšana pie mācītāja iepriekš zvanot uz tel.26133752 un vienojoties par tikšanās laiku.

www.salaspilsbaznica.lv
e-pasts: draudzeskanceleja@gmail.com
Aktualitātes ›› Aicinām bērnus uz Svētdienas skolu

 

" Tu jau no agras bērnības pazīsti Svētos Rakstus.

Tie  dod tev gudrību,

lai  tu nonāktu pie pestīšanas

caur ticību Kristus Jēzum."

( Pāvila 2. vēstule Timotejam 3: 15 )

          Jūs un jūsu bērni tiek mīļi aicināti un gaidīti mūsu Salaspils baznīcā. Salaspils evanģ. lut. Mārtiņa Lutera draudze aicina bērnus uz svētdienas skoliņu no trīs gadu vecuma. Ja bērnam vēl nav pilni 3 gadi, tad aicinam māmiņu nākt līdzi ar bērnu uz svētdienas skoliņu- abiem tas būs svētīgi.

          Svētdienas skolas nodarbības notiks katra mēneša 2. un 4. svētdienā  pulksten 12.00 (tās notiek paralēli dievkalpojumiem). Šogad darbosies viena bērnu grupa ( pirmsskolas un sākumskolas bērni būs kopā).  Mēs kopā iepazīsim Svētos Rakstus, lasīsim fragmentus no Bībeles, piedalīsimies diskusijās, pateiksimies  un teiksim savas lūgšanas Dievam.

          Mūsu baznīcā ir izveidota  īpaša telpa  bērniem, ar mīlestību un rūpību sagādāti materiāli un viss nepieciešamais bērnu radošai darbībai. Piedāvāsim darboties ar "Godly Play" ( tulkojumā "Dievs ienāk rotaļa") materiālu, tā ir brīnišķīga iespēja bērniem piedzīvot Bībeles stāstus un vēsturiskos notikumus un redzēt, cik Dievs ir labs.  Skolotāja Andra ir mācījusies un pilnveidojusi savas zināšanas un izpratni par bērnu  kristīgo pedagoģiju un  ticību, kā arī apguvusi  kristīgo metodiku "Godly Play" .  Tā ir ieiešana Bībeles stāstu un līdzību pasaulē, izmantojot bērniem pazīstamo un saprotamo valodu- rotaļu. Tas viss tiek radīts bērniem.

          Pirmā  tikšanas un nodarbība būs šā gada 11. oktobrī.

          Vēl  piedāvājam  bērniem apmeklēt dziedāšanas- slavēšanas nodarbības. Bērni varēs  attīstīt savas vokālās prasmes un mācīties slavēšanas dziesmas. Ar bērniem labprāt darbosies ērģeļnieks un skolotājs Raimonds.

( foto no svētdienas skolas telpas , "Godly Play "materiāli)

           

 

Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca