Mums ir daudz vairāk iemeslu būt priecīgiem nekā bēdīgiem, jo mēs ticam uz Dievu, kurš ir teicis: "Es dzīvoju, un jums būs dzīvot!"
/Mārtiņš Luters/
Kontakti
Dievkalpojumi baznicā:

Svētdienās plkst. 12:00
Rīgas iela 49/1
(mēneša trešajā svētdienā ģimeņu dievkalpojums un sadraudzība)

Baznīca atvērta: otrdienās, trešdienās un piektdienās
plkst. 17.00 - 19.00 ( privātbiktij, sarunai ar mācītāju,
Bībeles lasījumiem no pults, lūgšanām un pārdomām klusumā)

Vakara lugšanas ( Vesperes ) notiek otrdienās trešdienās un
piektdienās plkst. 19.00

Mācītājs Guntars Žīgurs. Tel. 26133752;
epasts: guntars.zigurs@gmail.com

Pieņemšana pie mācītāja iepriekš zvanot uz tel.26133752 un vienojoties par tikšanās laiku.

www.salaspilsbaznica.lv
e-pasts: draudzeskanceleja@gmail.com
Aktualitātes ›› Lūgšana ārkārtas laikā

Ierobežojumu un nošķiršanās laikā, kad Kristus ķermenis nevar satikties vienā vietā, mēs Svētajā Garā pulcējamies daudzās dažādās vietās - mājās, dzīvoklī, istabā - un saucam uz Tevi. Dzirdi mūsu saukšanu, Dievs,

 Uzklausi mūsu lūgšanu!

 Valstu valdībām un pašvaldībāmdod drosmi un gudrību īstenot sabiedrības veselības aizsardzības pasākumus visu labklājībai un sekmēt centienus apturēt vīrusa izplatību, kurš ietekmē ikvienu cilvēku. Dzirdi mūsu saukšanu, Dievs,

 Uzklausi mūsu lūgšanu!

 Iedves savā Baznīcā mīlestības un pašdisciplīnas garu, lai tā mācītu un turētu noteikumus un ierobežojumus visu labklājībai. Stiprini mūsu liecību, lai tā iemieso līdzjūtīgas pašsavaldībaspriekšzīmi. Dzirdi mūsu saukšanu, Dievs,

 Uzklausi mūsu lūgšanu!

 Dievs, apžēlojies! Dziedini slimos, stiprini vecos, vārgos un neaizsargātos.Pasargā mūs visus no COVID-19 izplatības. Dzirdi mūsu saukšanu, Dievs,

 Uzklausi mūsu lūgšanu!

 Dievs, apžēlojies! Balsti un sargā veselības aprūpes darbiniekus un visus, kas kalpo slimajiem un tos, kam ir augsts inficēšanās risks. Īpaši pieminam bēgļus bez mājām un tos, kas viņus šodien aprūpē. Stiprini visas aģentūras, kas uztur sabiedrības veselību. Dzirdi mūsu saukšanu, Dievs,

 Uzklausi mūsu lūgšanu!

 Dievs, apžēlojies! Mieriniun pacilā tos, kuri ir vieni, izolēti, vientulības un nemiera nomākti. Dzirdi mūsu saukšanu, Dievs,

Uzklausi mūsu lūgšanu!

Dievs, apžēlojies par visu cilvēku ģimeni un par tavu radību!Uzklausi mūsu īpašās lūgšanas, kuras tagad tiek izteiktas skaļi vai mūsu sirds klusumā (...) Dzirdi mūsu saukšanu, Dievs,

Uzklausi mūsu lūgšanu!

Piepildi katru sirdi ar uzticēšanostavai žēlastībai, kas mūs atbrīvo un savieno tava dēla, Jēzus Kristus miesā. Dzirdi mūsu saukšanu, Dievs,

Uzklausi mūsu lūgšanu!

Sūti savu Svēto Garu. Atjauno savu draudzi lūgšanā un solidaritātē ar visiem līdzcilvēkiem. Dzirdi mūsu saukšanu, Dievs,

Uzklausi mūsu lūgšanu!

Savā žēlastībā piemini visus, kas ir miruši un šodien mirs. [pauze] Dzirdi mūsu saukšanu, Dievs,

Uzklausi mūsu lūgšanu!

Mēs paļaujamies uz Tavu lielo līdzjūtību un beznosacījumu solījumu vienmēr būt kopā ar mums.

Āmen.

Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca