Mums ir daudz vairāk iemeslu būt priecīgiem nekā bēdīgiem, jo mēs ticam uz Dievu, kurš ir teicis: "Es dzīvoju, un jums būs dzīvot!"
/Mārtiņš Luters/
Kontakti
Dievkalpojumi baznicā:

Svētdienās plkst. 12:00
Rīgas iela 49/1
(mēneša trešajā svētdienā ģimeņu dievkalpojums un sadraudzība)

Baznīca atvērta: otrdienās, trešdienās un piektdienās
plkst. 17.00 - 19.00 ( privātbiktij, sarunai ar mācītāju,
Bībeles lasījumiem no pults, lūgšanām un pārdomām klusumā)

Vakara lugšanas ( Vesperes ) notiek otrdienās trešdienās un
piektdienās plkst. 19.00

Mācītājs Guntars Žīgurs. Tel. 26133752;
epasts: guntars.zigurs@gmail.com

Pieņemšana pie mācītāja iepriekš zvanot uz tel.26133752 un vienojoties par tikšanās laiku.

www.salaspilsbaznica.lv
e-pasts: draudzeskanceleja@gmail.com
Aktualitātes ›› Aicinām interesentus apmeklēt Bībeles stundu

Mīļā draudze,

Sākot no 5.februāra atsākusies Bībeles stunda. Nodarbības notiek katru trešdienu plkst.19.00-20.15 Salaspils Mārtiņa Lutera ev.lut draudzes dievnamā. Izņemto 26.februāri.

Iepriekšējās Bībeles stundas bija brīnišķīgas. Iesākto turpināsim! Nāc un ņem līdzi draugu, gaidīsim! Katrai nodarbībai ir sava tēma, tādēļ nekas, ja netiki uz iepriekšējām nodarbībām.

Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca