Mums ir daudz vairāk iemeslu būt priecīgiem nekā bēdīgiem, jo mēs ticam uz Dievu, kurš ir teicis: "Es dzīvoju, un jums būs dzīvot!"
/Mārtiņš Luters/
Kontakti
Dievkalpojumi baznīcā:
svētdienās plkst. 12:00
Rīgas ielā 49/1
(mēnešā trešajā svētdienā ģimeņu dievkalpojums un sadraudzība)

Katra mēneša 2. un 4. svētdienā Dievkalpojuma laikā notiek svētdienas skola (izņemot vasaras periodu)

Mācītājs Guntars Žīgurs. Tel. 26133752;
epasts: guntars.zigurs@gmail.com
Pieņemšana pie mācītāja svētdienās pēc dievkalpojuma, par tikšanos citā laikā lūgums iepriekš zvanīt uz tel.26133752 un vienoties personīgi ar mācītāju.

www.salaspilsbaznica.lv
e-pasts: draudzeskanceleja@gmail.com
Aktualitātes ›› Aicinām uz Bībeles stundu 31.maijā

NĀKAMĀ BĪBELES STUNDA 31.MAIJĀ PLKST.19.

Pirmās Bībeles stundas bija brīnišķīgas. Tik daudz jauna uzzinājām par Jēzu, par Marka evaņģēliju, par... sevi. Iesākto turpināsim! Nāc un ņem līdzi draugu, gaidīsim! Katrai nodarbībai ir sava tēma, tādēļ nekas, ja netiki uz iepriekšējām nodarbībām.

Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca