Mums ir daudz vairāk iemeslu būt priecīgiem nekā bēdīgiem, jo mēs ticam uz Dievu, kurš ir teicis: "Es dzīvoju, un jums būs dzīvot!"
/Mārtiņš Luters/
Kontakti
Dievkalpojumi baznicā:

Svētdienās plkst. 12:00
Rīgas iela 49/1
(mēneša trešajā svētdienā ģimeņu dievkalpojums un sadraudzība)

Baznīca atvērta: otrdienās, trešdienās un piektdienās
plkst. 17.00 - 19.00 ( privātbiktij, sarunai ar mācītāju,
Bībeles lasījumiem no pults, lūgšanām un pārdomām klusumā)

Vakara lugšanas ( Vesperes ) notiek otrdienās trešdienās un
piektdienās plkst. 19.00

Mācītājs Guntars Žīgurs. Tel. 26133752;
epasts: guntars.zigurs@gmail.com

Pieņemšana pie mācītāja iepriekš zvanot uz tel.26133752 un vienojoties par tikšanās laiku.

www.salaspilsbaznica.lv
e-pasts: draudzeskanceleja@gmail.com
Aktualitātes ›› Salaspils draudzē jauns mācītājs
Mīļā draudze,
Droši vien būsiet jau pamanījuši, ka kopš decembra mūsu draudzē ir jauns mācītājs - Guntars Žīgurs. Tiem, kas vēl nav paguvuši tuvāk iepazīties ar jauno draudzes ganu, zemāk neliels ieskats par to, kā Guntara garīgais ceļš ir atvedis viņu pie mūsu draudzes.

24.novembrī plkst. 10.00 Ikšķiles Sv.Meinarda ev. lut. baznīcā notika ordinācijas dievkalpojums - GUNTARS ŽĪGURS (dzim. 1967) saņēma lokālo ordināciju kalpošanai Ikšķiles un Salaspils draudzēs, Ikšķiles iecirkņa prāvesta pārraudzībā.

G.Žīgurs, kristīts un iesvētīts Rīgas Jēzus draudzē 1991.gadā, šobrīd ar ģimeni Ikšķiles draudzes loceklis. Absolvējis Latvijas Medicīnas akadēmijas Pediatrijas fakultāti, maģistra grādu Uzņēmējdarbības vadībā ieguvis Rīgas Starptautiskajā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolā. 2015. un 2017.gadā absolvējis Lutera akadēmijas Draudžu darbinieku programmu un atkal turpina studijas Lutera akadēmijā. Mācās Pastorālās vadības institūta programmā. 2015.gada 30.augustā ievests evaņģēlista amatā un līdz šim kā evaņģēlists kalpojis Ikšķiles draudzē, kopš 2016.gada Ikšķiles draudzes priekšnieks.

Ordinācijas dievkalpojumu vadīja arhibīskaps Jānis Vanags un Ikšķiles iecirkņa prāvests Dzintars Laugalis.

Mācītāja tel. 26133752; epasts: guntars.zigurs@gmail.com.

Pieņemšana pie mācītāja notiek svētdienās pēc dievkalpojuma, par tikšanos citā laikā lūgums iepriekš zvanīt uz tel.26133752 un vienoties personīgi ar mācītāju.
Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca