Mums ir daudz vairāk iemeslu būt priecīgiem nekā bēdīgiem, jo mēs ticam uz Dievu, kurš ir teicis: "Es dzīvoju, un jums būs dzīvot!"
/Mārtiņš Luters/
Kontakti
Dievkalpojumi baznīcā:
svētdienās plkst. 09:30
Rīgas ielā 49/1
(mēnešā trešajā svētdienā ģimeņu dievkalpojums un sadraudzība)

Katra mēneša 2. un 4. svētdienā Dievkalpojuma laikā notiek svētdienas skola (izņemot vasaras periodu)

Mācītājs Guntars Žīgurs. Tel. 26133752;
epasts: guntars.zigurs@gmail.com
Pieņemšana pie mācītāja svētdienās pēc dievkalpojuma, par tikšanos citā laikā lūgums iepriekš zvanīt uz tel.26133752 un vienoties personīgi ar mācītāju.

www.salaspilsbaznica.lv
e-pasts: draudzeskanceleja@gmail.com
Aktualitātes ›› Baznīcu nakts Salaspilī

Kas ir Baznīcu nakts?  Kur tās  notiek, kas tur  būs ? Baznīcas nakts  ir  kultūras notikums, kas Latvijā  kristīgajās  baznīcās  notiek nu jau piekto gadu pēc kārtas.    1.jūnijā baznīcu naktī piedalījās vairāk nekā 170 dievnami visā Latvijā. Katra  draudze gatavoja kādu īpašu programmu. Tā bija iespēja ikvienam interesentam ienākt baznīcā  un raudzīt, kas te notiek?

Šogad Baznīcu  nakts uzrunā cilvēkus ar vārdiem ”Gaisma ir nākusi  pasaulē .”  Mēs visi priecājamies par gaismu, jo bez tās nav iespējama dzīvība  uz  šīs pasaules. Šī  gada  tēma ir  „Kristus  Latvijā”  un ir veltīts Latvijas simtgadei.

Salaspils  luterāņu  draudze arī aicināja  salaspiliešus, draugus, radus,  interesentus  uz  baznīcu nakts pasākumiem.  Draudzes cilvēki bija gatavojuši īpašu programmu  un priecīgi uzņēma ikvienu  atnācēju. Nakts pasākums sākās ar zvanu skaņām Salaspils Mārtiņa Lutera ev. lut. baznīcas tornī.  Īpaši priecājāmies par  atnākušajām ģimenēm ar bērniem un piedāvājam viņiem  darboties radošajās darbnīcās. Pirmajā darbnīcā bija iespējams no parastajām stikla burciņām pagatavot  „gaismas  lukturīti ”. Un tā bērniem tapa pašu radīti orģināli „gaismas elementi.” Otrajā darbnīcā  varēja dekopēt sveci ar dažādiem ziedu rakstiem. Bērni labprāt darbojās,  radīja krāšņus  darbiņus un priecīgi rādīja  savas sveces un lukturīšus viens otram un māmiņām, arī tēvi priecājās par bērnu veikumu.

Šajā   saulainajā vakarā pie mums viesojās koris „Elpa”.  Koris „Elpa ”  bija sagatavojis īpašu latviešu komponistu garīgās mūzikas koncertprogrammu. Skanēja komponistu  Riharda  Dubras, Bruno  Skultes, Jāņa  Lūsēna, Andreja  Jurjāna koru dziesmas. Skanējums bija  brīnišķīgs, iespaidīgs un varens. Dziesmu vārdi   aizskāra  līdz sirds dziļumiem, piemēram „vien  ieklausies  brīžos  tajos,  ko klusējot  saka tev sirds” , „Tavu  vārdu es  nesu  sevī ....”  Koncerta  skanēja Romana  Grantovska  dziesma „Svētī  Kungs”  ar ievadvārdiem „Svētī  Kungs,  šo  mūsu zemi, svētī   Kungs,  lai brīva ziedēt  var .”  Visi klātesošie,   atzīmējot valts  simtgadi, kopā ar kori „Elpa”  piedalījās valsts himnas „Dievs  svētī   Latviju ” dziedāšanā. Tas jau bija „ apvienotais koris” !

Draudzes evanģēlists un draudzes priekšnieks Andris Reiters bija sagatavojis  vēsturisku priekšlasījumu par notikumiem Salaspilī un baznīcā, par kuriem ir vērts zināt ikvienam salaspilietim.  Mēs uzzinājām, kādi notikumi  pasaulē   iespaidoja Salaspils   un baznīcas  vēstures  attīstību.  Evanģēlists Andris  Reiters stāstīja par  atjaunotās Salaspils luterāņu draudzes vēsturi un tagadni.

Vasarīgajā  Baznīcu naktī pulksten 21.00 visos dievnamos cilvēki kopīgi piedalījās  Tēvreizes „Mūsu  Tēvs debesīs”  lūgšanā, kā arī  lūgšanā par mūsu zemi – Latviju.

Vēl šajā īpašajā  naktī  baznīcās ienāca daudz mūzikas, jo tā  iedvesmo, iepriecina,  uzrunā  ikvienu klausītāju.  Pie  mums viesojās kristīga mūziķu apvienība „Lux   Sonus” ar skaistu apvienības  nosaukuma tulkojumu  „gaismas  skaņa”.  Varējām baudīt  Anitas Brīdakas un citu  latviešu komponistu radītās garīgās  dziesmas. Šīs dziesmas bija kā lūgšanas, pateicības un slavas dziesmas.

Pateicība draudzes cilvēkiem par ikvienu mīlestībā paveikto darbiņu Dievam par godu un cilvēkiem par svētību.

Katram bija iespēja pakavēties sadraudzībā pie  cienasta,  tējās, atspirdzinoša rabarbera kompota, iepazīties ar draudzes  cilvēkiem, izstaigāt baznīcu un vienkārši jauki pavadīt laiku baznīcā.

Dārgo lasītāj, uztikšanos nākošajā Baznīcu naktī !

Andra Ozoliņa, Salaspils M. Lutera draudzes locekle. 05.06.2018.

Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca