Mums ir daudz vairāk iemeslu būt priecīgiem nekā bēdīgiem, jo mēs ticam uz Dievu, kurš ir teicis: "Es dzīvoju, un jums būs dzīvot!"
/Mārtiņš Luters/
Kontakti
Dievkalpojumi baznīcā:
svētdienās plkst. 09:30
Rīgas ielā 49/1
(mēnešā trešajā svētdienā ģimeņu dievkalpojums un sadraudzība)

Katra mēneša 2. un 4. svētdienā Dievkalpojuma laikā notiek svētdienas skola (izņemot vasaras periodu)

Mācītājs Guntars Žīgurs. Tel. 26133752;
epasts: guntars.zigurs@gmail.com
Pieņemšana pie mācītāja svētdienās pēc dievkalpojuma, par tikšanos citā laikā lūgums iepriekš zvanīt uz tel.26133752 un vienoties personīgi ar mācītāju.

www.salaspilsbaznica.lv
e-pasts: draudzeskanceleja@gmail.com
Aktualitātes ›› Baznīcu nakts 1.jūnijā

AICINĀM APMEKLĒT BAZNĪCU NAKTS PASĀKUMUS 1. JŪNIJĀ

 

Vakara gaita:

 

18:00 Satikšanās Salaspils M.Lutera ev. lut. baznīcā

Baznīcu nakts pasākums sāksies ar zvanu skaņām Salaspils M.Lutera ev. lut. baznīcas tornī, aicinot ikvienu Salaspils iedzīvotāju un viesi doties uz baznīcu. Darba dienas vakarā, atstājot aiz muguras ierasto steigu, varēsim pakavēties sadraudzībā pie cienasta un tējas,  iepazīties ar draudzes locekļiem, izstaigāt baznīcu un atklāt kaut ko jaunu.

Ikvienam, jo īpaši ģimenēm ar bērniem, būs iespēja piedalīties radošajās darbnīcās, kur šajā reizē gatavosim īpašus gaismas elementus.

 

18:45 Salaspils kn "Rīgava" jauktais koris "Elpa"

Baznīcu nakts ir viens no Latvijas simtgades pasākumiem. Visu iemīļotais koris “Elpa” ir sagatavojis īpašu Latviešu komponistu garīgās mūzikas koncertprogrammu.

 

19:30 "Notikumi, ko vērts zināt par Salaspils un baznīcas vēsturi"

Salaspilietis un Salaspils M.Lutera draudzes evanģēlists A.Reiters ir sagatavojis īpašu priekšlasījumu par to, kā kristietība ir ienākusi Salaspilī un kā tā ir ietekmējusi vēstures gaitu.

 

21:00 Lūgšana

Šajā laikā notiks kopīga lūgšana visās Latvijas baznīcās, kas piedalīsies Baznīcu naktī.

 

21:15 Lux Sonus koncerts

Kristīgu mūziķu apvienība "Lux Sonus" sniegs iespēju baudīt Anitas Brīdakas un citu latviešu komponistu radītas garīgās dziesmas.

 

22:45 Kopīgas lūgšanas un sarunas

Vakara noslēguma būs iespēja pārdomāt sev aktuālus jautājumus baznīcas lūgšanu zālē vai pārrunāt tos ar draudzes locekļiem un draudzes evaņģēlistu, kā arī kopīgi lūgt par savām vajadzībām. 

 

23:45 Noslēguma lūgšana

 

Uz tikšanos 1.jūnijā!

Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca