Mums ir daudz vairāk iemeslu būt priecīgiem nekā bēdīgiem, jo mēs ticam uz Dievu, kurš ir teicis: "Es dzīvoju, un jums būs dzīvot!"
/Mārtiņš Luters/
Kontakti
Dievkalpojumi baznīcā:
svētdienās plkst. 12:00
Rīgas ielā 49/1
(mēnešā trešajā svētdienā ģimeņu dievkalpojums un sadraudzība)

Katra mēneša 2. un 4. svētdienā Dievkalpojuma laikā notiek svētdienas skola (izņemot vasaras periodu)

Mācītājs Guntars Žīgurs. Tel. 26133752;
epasts: guntars.zigurs@gmail.com
Pieņemšana pie mācītāja svētdienās pēc dievkalpojuma, par tikšanos citā laikā lūgums iepriekš zvanīt uz tel.26133752 un vienoties personīgi ar mācītāju.

www.salaspilsbaznica.lv
e-pasts: draudzeskanceleja@gmail.com
Aktualitātes ›› Dievkalpojumi svētku laikā
24.decembrī, svētdien Ziemassvētku svētvakara dievkalpojumi plkst. 15.00 un 19.00. Pēc pirmā dievkalpojuma plkst. 16.15 vijoles un alta studijas "Vijolītes" koncerts.

25.decembrī, pirmdien Kristus dzimšanas dievkalpojums plkst. 12.00, dievkalpojumā notiks jauno draudzes locekļu iesvētības, sprediķos bīskaps emeritus Pāvils Brūvers.

Svētdien 31.decembrī Vecgada dievkalpojums kā ierasts plkst.09.30.


Svētdien 07.janvārī Zvaigznes dienas dievkalpojums ar senioru apsveikšanu plkst.09.30.
Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca