Mums ir daudz vairāk iemeslu būt priecīgiem nekā bēdīgiem, jo mēs ticam uz Dievu, kurš ir teicis: "Es dzīvoju, un jums būs dzīvot!"
/Mārtiņš Luters/
Kontakti
Dievkalpojumi baznīcā:
svētdienās plkst. 12:00
Rīgas ielā 49/1
(mēnešā trešajā svētdienā ģimeņu dievkalpojums un sadraudzība)

Katra mēneša 2. un 4. svētdienā Dievkalpojuma laikā notiek svētdienas skola (izņemot vasaras periodu)

Mācītājs Guntars Žīgurs. Tel. 26133752;
epasts: guntars.zigurs@gmail.com
Pieņemšana pie mācītāja svētdienās pēc dievkalpojuma, par tikšanos citā laikā lūgums iepriekš zvanīt uz tel.26133752 un vienoties personīgi ar mācītāju.

www.salaspilsbaznica.lv
e-pasts: draudzeskanceleja@gmail.com
Aktualitātes ›› Priekšlasījums "Par grēksūdzi un tās nozīmi"

Salaspils Mārtiņa Lutera evaņģēliski luteriskā baznīca 15.decembrī aicina Jūs apmeklēt priekšlasījumu "Par grēksūdzi un tās nozīmi". To vadīs mācītājs mag.theol. Indulis Paičs, kas jau vairākkārt ir pie mums viesojies ar savām interesantajām lekcijām.

Sākums plkst 19.00. Priekšlasījums notiks mūsu dievnamā.

Nāciet paši un aiciniet līdzi ari citus!

Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca