Mums ir daudz vairāk iemeslu būt priecīgiem nekā bēdīgiem, jo mēs ticam uz Dievu, kurš ir teicis: "Es dzīvoju, un jums būs dzīvot!"
/Mārtiņš Luters/
Kontakti
Dievkalpojumi baznīcā:
svētdienās plkst. 09:30
Rīgas ielā 49/1
(mēnešā trešajā svētdienā ģimeņu dievkalpojums un sadraudzība)

Katra mēneša 2. un 4. svētdienā Dievkalpojuma laikā notiek svētdienas skola (izņemot vasaras periodu)

Mācītāja kalpošanas vieta vakanta.

www.salaspilsbaznica.lv
e-pasts: draudzeskanceleja@gmail.com
Aktualitātes
AICINĀM APMEKLĒT BAZNĪCU NAKTS PASĀKUMUS 1. JŪNIJĀ   Vakara gaita:   18:00 Satikšanās Salaspils M.Lutera ev. lut. baznīcā Baznīcu nakts pasākums sāksies ar zvanu skaņām Salaspils M.Lutera ev. lut. baznīcas tornī, aicinot ikvienu Salaspils iedzīvotāju un viesi doties uz baznīcu. Darba...
Mīļā draudze, Sestdien 28.aprīlī ikviens ir aicināts piedalīties mūs draudzes talkā, lai sakoptu dievnama apkārtni. Talkas sākums plānots plkst.10.00, līdzi lūdzam ņemt savus darbarīkus. Plānotajos darbos ietilps: - darbi ārpusē (sagrābt lapas, izlīdzināt zemi...
Aicinām visus uz Taizē lūgšanu 24.martā plkst 19.00 mūsu dievnamā. Būsim kopā lūgšanu dziedājumos, Svēto rakstu lasīšanā un klusumā.
›› Aktualitāšu arhīvs
Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca