Mums ir daudz vairāk iemeslu būt priecīgiem nekā bēdīgiem, jo mēs ticam uz Dievu, kurš ir teicis: "Es dzīvoju, un jums būs dzīvot!"
/Mārtiņš Luters/
Kontakti
Dievkalpojumi baznīcā:
svētdienās plkst. 12:00
Rīgas ielā 49/1
(mēnešā trešajā svētdienā ģimeņu dievkalpojums un sadraudzība)

Katra mēneša 2. un 4. svētdienā Dievkalpojuma laikā notiek svētdienas skola (izņemot vasaras periodu)

Mācītājs Guntars Žīgurs. Tel. 26133752;
epasts: guntars.zigurs@gmail.com
Pieņemšana pie mācītāja svētdienās pēc dievkalpojuma, par tikšanos citā laikā lūgums iepriekš zvanīt uz tel.26133752 un vienoties personīgi ar mācītāju.

www.salaspilsbaznica.lv
e-pasts: draudzeskanceleja@gmail.com
Aktualitātes
Baznīcas gads sākas ar Adventu, kas ir īpašs laiks, kurš dots lai sagatavotos ieiešanai Ziemassvētku brīnumā – Kristus piedzimšanā. Tāpat kā jebkura bērniņa piedzimšanu, arī Kristus piedzimšanu nevar pilnībā piedzīvot, ja pirms tam nav bijis gaidīšanas...
24.novembrī plkst.12.00 aicinām uz mūžības svētdienas dievkalpojumu mūsu dievnamā. Dievkalpojumu vadīs evanģēlists Pāvels Naumovs. Savus aizlūgumus par aizgājušajiem tuviniekiem lūdzam nodod mācītājam savlaicīgi. Savukārt pievakarē aicinām doties uz kapsētām aizdedzināt svecītes, pieminot savus aizgājušos tuviniekus. Pēdējā svētdiena pirms...
Mīļā draudze, Ikviens ir aicināts uz vienu no vienojošākajiem novada pasākumiem - svinīgo lāpu gājienu un koncertu pie k/n "Rīgava". Programma:17.30 Pulcēšanās pie Salaspils sporta nams18.00 Lāpu gājiena sākums18.30 Lāpu gājiena noslēgums pie k/n "Rīgava"k/n "RĪGAVA"19.00 INETAS...
17.novembrī plkst. 12.00 notiks svētku dievkalpojums Salaspils Mārtiņa Lutera evanģēliski luteriskā draudzes dievnamā Rīgas ielā 49/1. Viesosies un dziedās jauktais koris "Elpa". Aicināti visi klausīties Dieva vārdu, lūgt par Latviju un vienoties himnā "Dievs, svētī Latviju!"....
Jēzus saka : "Laidiet bērniņus pie manis,  neliedziet tiem, jo tādiem pieder Debesu valstība." /Mateja ev. 19:14/          Salaspils evanģ. lut. Mārtiņa Lutera draudze aicina bērnus uz svētdienas skoliņu. Jūsu bērnus mīļi gaidīsim katra mēneša 2. un 4. svētdienā...
Piektdienā, 27. Septembrī plkst. 19.00 saruna ar Ulvi Kravali no Rīgas Vecās Ģertrūdes draudzes par to, kā dzivot, piedzivot un izdzīvot kristieša dzīvi ğimenē, sabiedrībā un baznīcā. Kad dzirdam vārdu "misija", visbiežāk tas asociējas ar došanos...
Mīļā draudze, 29.septembrī sāksies iesvētes mācības cikls.Nodarbības notiks katru svētdienu plkst.10:30 Salaspils Mārtiņa Lutera ev.lut draudzes dievnamā.   Aicināts ikviens, kurš vēlas pievienoties draudzei; uzzināt vairāk par Kristietības pamatiem; arī esošie draudzes locekļi, kuri vēlas atsvaidzināt savas zināšanas.    ...
Mīļā draudze, 21. septembrī tiek plānota draudzes ekskursija. Šobrīd pieejami 3 maršrutu varianti, no kuriem tiks izvēlēts tas, uz kuru būs pieteikušies lielākais cilvēku skaits. Ikviens ir laipni aicināts piedalīties šajā vienas dienas braucienā pa skaistajām Vidzemes...
Ko jūs vienam no vismazākajiem brāļiem esat darījuši, to jūs man esat darījuši!  (Mat. 25.nod.) Mīļā draudze! Jau ceturto vasaru palīdzam ģimenes atbalsta centra "Zīļuks" bērniem sagatavoties skolai. Iepriekšējās svētdienās pēc dievkalpojuma bija iespēja pieteikties sagādāt kādas lietas no...
7.Jūnijā no 18.00 ikviens ir mīļi gaidīts Baznīcu nakts pasākumā mūsu dievnamā. Programma: 18.00 Ievads, cilvēku pulcēšanās. Mūsu draudzes vēsture bildēs, sadraudzības mielasta kopāgatavošana, bērniem galda spēles 19.30 Tezē lūgšana 20.15 Mācītāja G. Žīgura lekcija “Svētais Gars Kristus baznīcās” 21.00 Tēvreizes...
›› Aktualitāšu arhīvs
Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca