Mums ir daudz vairāk iemeslu būt priecīgiem nekā bēdīgiem, jo mēs ticam uz Dievu, kurš ir teicis: "Es dzīvoju, un jums būs dzīvot!"
/Mārtiņš Luters/
Kontakti
Dievkalpojumi baznīcā:
svētdienās plkst. 12:00
Rīgas ielā 49/1
(mēnešā trešajā svētdienā ģimeņu dievkalpojums un sadraudzība)

Katra mēneša 2. un 4. svētdienā Dievkalpojuma laikā notiek svētdienas skola (izņemot vasaras periodu)

Mācītājs Guntars Žīgurs. Tel. 26133752;
epasts: guntars.zigurs@gmail.com
Pieņemšana pie mācītāja svētdienās pēc dievkalpojuma, par tikšanos citā laikā lūgums iepriekš zvanīt uz tel.26133752 un vienoties personīgi ar mācītāju.

www.salaspilsbaznica.lv
e-pasts: draudzeskanceleja@gmail.com
Aktualitātes
Jēzus saka : "Laidiet bērniņus pie manis,  neliedziet tiem, jo tādiem pieder Debesu valstība." /Mateja ev. 19:14/          Salaspils evanģ. lut. Mārtiņa Lutera draudze aicina bērnus uz svētdienas skoliņu. Jūsu bērnus mīļi gaidīsim katra mēneša 2. un 4. svētdienā...
Piektdienā, 27. Septembrī plkst. 19.00 saruna ar Ulvi Kravali no Rīgas Vecās Ģertrūdes draudzes par to, kā dzivot, piedzivot un izdzīvot kristieša dzīvi ğimenē, sabiedrībā un baznīcā. Kad dzirdam vārdu "misija", visbiežāk tas asociējas ar došanos...
Mīļā draudze, 29.septembrī sāksies iesvētes mācības cikls.Nodarbības notiks katru svētdienu plkst.10:30 Salaspils Mārtiņa Lutera ev.lut draudzes dievnamā.   Aicināts ikviens, kurš vēlas pievienoties draudzei; uzzināt vairāk par Kristietības pamatiem; arī esošie draudzes locekļi, kuri vēlas atsvaidzināt savas zināšanas.    ...
Mīļā draudze, 21. septembrī tiek plānota draudzes ekskursija. Šobrīd pieejami 3 maršrutu varianti, no kuriem tiks izvēlēts tas, uz kuru būs pieteikušies lielākais cilvēku skaits. Ikviens ir laipni aicināts piedalīties šajā vienas dienas braucienā pa skaistajām Vidzemes...
Ko jūs vienam no vismazākajiem brāļiem esat darījuši, to jūs man esat darījuši!  (Mat. 25.nod.) Mīļā draudze! Jau ceturto vasaru palīdzam ģimenes atbalsta centra "Zīļuks" bērniem sagatavoties skolai. Iepriekšējās svētdienās pēc dievkalpojuma bija iespēja pieteikties sagādāt kādas lietas no...
7.Jūnijā no 18.00 ikviens ir mīļi gaidīts Baznīcu nakts pasākumā mūsu dievnamā. Programma: 18.00 Ievads, cilvēku pulcēšanās. Mūsu draudzes vēsture bildēs, sadraudzības mielasta kopāgatavošana, bērniem galda spēles 19.30 Tezē lūgšana 20.15 Mācītāja G. Žīgura lekcija “Svētais Gars Kristus baznīcās” 21.00 Tēvreizes...
01.06. Salaspils novada svētku rīts sāksies ar plkst 9 00 Ekumēnisko dievkalpojumu Salaspils Romas katoļu baznīcā. Uzrunu teiks arī Salaspils luterāņu draudzes mācītājs Guntars Žīgurs. Laipni aicināti.
NĀKAMĀ BĪBELES STUNDA 31.MAIJĀ PLKST.19. Pirmās Bībeles stundas bija brīnišķīgas. Tik daudz jauna uzzinājām par Jēzu, par Marka evaņģēliju, par... sevi. Iesākto turpināsim! Nāc un ņem līdzi draugu, gaidīsim! Katrai nodarbībai ir sava tēma, tādēļ nekas,...
Dievkalpojumi Lieldienu laikā: Ceturtdien, 18.4. Plkst. 19.00; Piektdien, 19.4. Plkst. 18.00 Krusta ceļš; Svētdien, 21.4. Plkst. 12.00; Svētdien, 28.4. Plkst. 12.00.
Prieka talka, sestdien, 27. Aprīlī, plkst. 9.00, Salaspils M. Lutera ev.lut.baznīcā. Paņem līdzi ķerru, grābekli, lāpstu un daudz prieka. Kopā vārīsim arī zupu.
›› Aktualitāšu arhīvs
Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca