Mums ir daudz vairāk iemeslu būt priecīgiem nekā bēdīgiem, jo mēs ticam uz Dievu, kurš ir teicis: "Es dzīvoju, un jums būs dzīvot!"
/Mārtiņš Luters/
Kontakti
Dievkalpojumi baznīcā:
svētdienās plkst. 12:00
Rīgas ielā 49/1
(mēnešā trešajā svētdienā ģimeņu dievkalpojums un sadraudzība)

Katra mēneša 2. un 4. svētdienā Dievkalpojuma laikā notiek svētdienas skola (izņemot vasaras periodu)

Mācītājs Guntars Žīgurs. Tel. 26133752;
epasts: guntars.zigurs@gmail.com
Pieņemšana pie mācītāja svētdienās pēc dievkalpojuma, par tikšanos citā laikā lūgums iepriekš zvanīt uz tel.26133752 un vienoties personīgi ar mācītāju.

www.salaspilsbaznica.lv
e-pasts: draudzeskanceleja@gmail.com
Aktualitātes
Mīļā draudze, 28.02., PLKST 19.00, ikviens ir aicināts uz lekciju: „ Kristīgā namturība. Kas tas ir?”, ko vadīs Māc. Artis Eglītis no Rubenes draudzes, viņš ir arī Starptautiskā pastorālās vadības institūta attīstības vadītājs Eiropā. Atnāc. Gaidīsim tevi. Ja gribi...
Mīļā draudze, Gaidīsim tevi 21.02., PLKST 19.00, uz lekciju „ Gavēnis.”, ko vadīs Māc. Jānis Bitāns no Liepājas Sv. Annas draudzes; notiks Ikšķiles Sv. Meinarda ev. lut. draudzē.  Pēc baznīcas kalendāra, 26. Februāris ir PELNU DIENA - GAVĒŅA LAIKA...
Mīļā draudze, Sākot no 5.februāra atsākusies Bībeles stunda. Nodarbības notiek katru trešdienu plkst.19.00-20.15 Salaspils Mārtiņa Lutera ev.lut draudzes dievnamā. Izņemto 26.februāri. Iepriekšējās Bībeles stundas bija brīnišķīgas. Iesākto turpināsim! Nāc un ņem līdzi draugu, gaidīsim! Katrai nodarbībai ir sava tēma,...
Mīļā draudze, 11.februārī sākās iesvētes mācības cikls.Nodarbības notiek katru otrdienu plkst.19.00-20.15 Salaspils Mārtiņa Lutera ev.lut draudzes dievnamā.   Aicināts ikviens, kurš vēlas pievienoties draudzei; uzzināt vairāk par Kristietības pamatiem; arī esošie draudzes locekļi, kuri vēlas atsvaidzināt savas zināšanas.
DDIEVKALPOJUMI. Katru svētdienu PLKST. 12.00; Ģimenes dievkalpojums 16.02; katru ceturtdienu, PLKST 19.00 dievkalpojumi Ikšķiles Sv. Meinarda ev. lut. baznīcā 2.   DRAUDZES SADRAUDZĪBA. 16.02 pēc dievkalpojuma; paņem līdzi „groziņu” 3.   NEPAEJ GARĀM. Baznīca būs atvērta otrdienās, trešdienās, piektdienās no PLKST. 17.00...
Jēzus saka : "Laidiet bērniņus pie manis,  neliedziet tiem, jo tādiem pieder Debesu valstība." /Mateja ev. 19:14/          Salaspils evanģ. lut. Mārtiņa Lutera draudze aicina bērnus uz svētdienas skoliņu. Jūsu bērnus mīļi gaidīsim katra mēneša 2. un 4. svētdienā...
Mīļā draudze, Droši vien būsiet jau pamanījuši, ka kopš decembra mūsu draudzē ir jauns mācītājs - Guntars Žīgurs. Tiem, kas vēl nav paguvuši tuvāk iepazīties ar jauno draudzes ganu, zemāk neliels ieskats par to, kā Guntara garīgais...
›› Aktualitāšu arhīvs
Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca